Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A megbízhatóság modellezése

  A tantárgy angol neve: Reliability Modelling

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Béta szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4309 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jereb László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Jereb László

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Hibatűrő számítógépstruktúrák, Programozás és diagnosztika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a hibatűrő rendszerek működő- és teljesítőképességének modellezésével, valamint ezen jellemzők meghatározásával kapcsolatos ismeretek oktatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Megbízhatósági alapfogalmak, paraméterek. A környezet és terhelés hatása.

  Rendszerek megbízhatóságának jellemzése és modellezése. Blokkdiagram, struktúragráf, hibafa, állapottér, Petri-háló kiterjesztések alkalmazása a megbízhatósági modellezésben.

  Független és korrelált rendszerelemek kezelése, redundancia, hibafelismerés, javítás modellezése.

  A megbízhatóság és teljesítőképesség meghatározásának matematikai alapjai. Markov folyamatok, hozam (reward) folyamatok, sorbanálláselméleti alapfogalmak. A teljesítőképesség és a hibatűrés együttes kezelése. Degradáció.

  Megbízhatósági és teljesítményjellemzők analitikus és szimulációs meghatározása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, az előadásokon megoldott szemléltető feladatokkal.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: - legalább 4 kis ZH kétheti-háromheti ütemezéssel, megfelelt - nem megfelelt értékeléssel, részvétel kötelező

  - a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

  • az aláírás megszerzéséhez legalább 3 röpzárthelyi sikeres teljesítése szükséges.
  • kis ZH vizsgaidőszakban nem pótoltható

  b. A vizsgaidőszakban:

  A tárgy írás- + szóbeli vizsgával zárul. Az írásbeli belépő jellegű, az azon megfelelt hallgatók szóbeli vizsga alapján kapják jegyüket.

  c. Elővizsga: elővizsga feltétele: a félévközi kötelezettségek megelőző sikeres teljesítése.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  E. Schaefer: Megbízhatóság az elektronikában

  R. Billinton, R. N. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems

  K. Sh. Trivedi: Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications

  Jereb L.-Telek M.: Megbízhatóságmodellezés, ftp:\\ftp.hit.bme.hu\telek

  Győrfi L.-Páli I.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Jereb László

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék