Integrált szélessávú távközlés laboratórium

A tantárgy angol neve: Integrated Wideband Telecommunications Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Kommunikációs hálózatok szkirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4268 8. 2óra/hét, laborjegy 2.5 1/1
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Hálózattervezési alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Hálózattervezési eszközök, folyamatok megismerése

8. A tantárgy részletes tematikája

3´ 4 óra SDH tervezés

3´ 4 óra ATM tervezés

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Labor mérési feladatok

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Mérési feladatok teljesítése, mérésenként egy-egy (legalább elégséges) jegyzőkönyv beadása. A félév végi jegy: int(avg(mérésjegyek)+0.5).

b. A vizsgaidőszakban: -

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bajor Péter

tanszéki mérnök

HIT

Dr. Do Van Tien

tud. mts.

HIT