Integrált szélessávú távközlés

A tantárgy angol neve: Integrated Wideband Telecommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Kommunikációs hálózatok szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4267 8. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Telek Miklós

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Jakab Tivadar

tud. mts.

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Sokfelhasználós hírközlés, Távközlő hálózatok

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az integrált nagysebességű kommunikáció korszerű alapelveinek, módszereinek és technikáinak megismerése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Integrált kommunikáció lokális környezetben, LAN és PBX bázison. LAN-PBX integrálás.

Korlátozott területű nagysebességű hálózatok.

Az FDDI (Fiber Distributed Data Interface).

Az IEEE 802.6 szerinti nagyvárosi hálózat (DODB MAN).

A gyors csomagkapcsolás módszerei

Az ATM (aszinkron átviteli mód), mint a B-ISDN alapvető kapcsolási módja és a B-ISDN

B-ISDN szolgáltatások

ATM alapelvek

ATM kapcsolástechnika

SDN átviteltechnika

Felhasználó hálózat interface-k

Jelzésrendszerek

LAN, MAN és B-ISDN integrálódás

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy felmérő NZH a 10-12 héten, ötfokozatú osztályzással.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

-

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Telek Miklós

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Jakab Tivadar

tud. mts.

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék