Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált szélessávú távközlés

  A tantárgy angol neve: Integrated Wideband Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Kommunikációs hálózatok szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4267 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Telek Miklós

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jakab Tivadar

  tud. mts.

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Sokfelhasználós hírközlés, Távközlő hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az integrált nagysebességű kommunikáció korszerű alapelveinek, módszereinek és technikáinak megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Integrált kommunikáció lokális környezetben, LAN és PBX bázison. LAN-PBX integrálás.

  Korlátozott területű nagysebességű hálózatok.

  Az FDDI (Fiber Distributed Data Interface).

  Az IEEE 802.6 szerinti nagyvárosi hálózat (DODB MAN).

  A gyors csomagkapcsolás módszerei

  Az ATM (aszinkron átviteli mód), mint a B-ISDN alapvető kapcsolási módja és a B-ISDN

  B-ISDN szolgáltatások

  ATM alapelvek

  ATM kapcsolástechnika

  SDN átviteltechnika

  Felhasználó hálózat interface-k

  Jelzésrendszerek

  LAN, MAN és B-ISDN integrálódás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy felmérő NZH a 10-12 héten, ötfokozatú osztályzással.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Telek Miklós

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jakab Tivadar

  tud. mts.

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék