Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kép- és hangtömörítő eljárások

  A tantárgy angol neve: Video and Audio Compression

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Multimédia Béta szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4259 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gaál József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Gaál József

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Jelek és rendszerek, Híradástechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése a hang- és képjelek korszerű digitális kódolási módszereinek a megértéséhez elméleti alapok nyújtása, ezen gyorsan fejlődő szakterületen alkalmazott tipikus elvek ismertetése, az aktuális eredmények bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - Jel-, rendszer-, hálózat- és algoritmus elméleti alapok áttekintése.

  (Fogalmi és matematikai összefoglalás)

  - Mintavételezés, decimálás, interpolálás

  (szűrés, moduláció, sebesség konverziós jelfeldolgozás).

  - Kvantálás

  (egyenletes-, nem egyenletes-, optimalizált-, adaptiv kvantálók)

  - Hullámforma kódolók

  (PCM, differenciális kódolók, ADPCM, zajformáló kódoló, szigma-delta moduláció, részsávú kódoló, transzformációs kódolók)

  - hangjelek analizis-szintézis elvű kódolása (forrás kódolás)

  - pszicho-akusztikus kódolók (MPEG audió)

  - az emberi látórendszer, videójel, videórendszer, videó formátumok

  - képjelek kódolása

  (kétdimenziós PCM, DPCM, DCT)

  - mozgó kép hatékony kódolása

  (mozgás becslés, mozgáskompenzálás)

  - standard eljárások amultimédiában

  (JPEG, MPEG)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Előadás jegyzet készítése, az alőadásokon felvetett kis példák otthoni megoldása.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga kombinált: példamegoldó írásbeli részből és egy problémakör szóbeli előadásából áll.

  c. Elővizsga: - a hallgatók kívánságának megfelelően, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadó által készített jegyzetek és segédletek.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Gaál József

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék