Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Sokfelhasználós hírközlés

  A tantárgy angol neve: Multi-User Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Alfa szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4201 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jereb László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Jereb László.

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítási és híradástechnikai rendszerekkel kapcsolatos alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a kommunikációs hálózatok modul hallgatói megismerkedjenek a tömegkiszolgálás elméletének alapfogalmaival, modelljeivel és számítási módszereivel. A sorbanállási alapismeretek alkalmazásával a hallgatók egységes képet kapnak a sokfelhasználós hírközlés főbb erőforrásmegosztási módszereiről, azok teljesítőképességi modellezéséről, a teljesítmény jellemzők meghatározási módszereiről, az egyes csatornamegosztást módszerek paramétereiről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A sokfelhasználós hírközlés jellegzetes kérdései. A rendezett és szabad hozzáférési módszerek (rögzített csatornamegosztás, véletlen hozzáférés, igény szerinti megosztás központi és elosztott vezérléssel, adaptív eljárások) összefoglalása, teljesítőképességük fő jellemzői (kihasználtság, veszteség, késleltetés). A modellezés jellegzetes elemei (diszkrét és folytonos idő, véges és végtelen populáció, igényjellemzők, kiszolgálási folyamat). A sorbanálláselmélet alapvető sztochasztikus modelljei. Diszkrét és folytonos idejű Markov láncok. Születési-halálozási folyamatok, Poisson folyamat. A folyamatok jellemzői és azok meghatározása. Sorbanállási alapfogalmak, Little-formula. Sorbanállási alapmodellek. Állapotfüggetlen érkezés és kiszolgálás (M/M/1) sor, állapotfüggő érkezés és kiszolgálás. M/G/1 sor, evolúciós egyenlet alkalmazása. Megszakításos és prioritásos kiszolgálás alapmodelljei. Burka tétel. Kitekintés a sorbanállási hálózatokra. Sorbanállási modellek alkalmazása. Vonal- és csomagkapcsolás teljesítőképességi modelljei. Cellakapcsolás (ATM). Véletlen hozzáférési eljárások modellezése. Jellegzetes kiszolgálási paraméterek meghatározása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, az előadásokon megoldott szemléltető feladatokkal.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: - 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

  - a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

  - a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

  • az aláírás megszerzéséhez legalább 3 kis ZH sikeres teljesítése szükséges.
  • a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

  c. Elővizsga: - elővizsga feltétele: a félévközi kötelezettségek megelőző sikeres teljesítése.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  L. Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás. Bevezetés a tömegkiszolgálási rendszerek elméletébe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

  M. Schwartz: Telecommunication Networks: Protocols, Modeling and Analysis, Addison-Wesley, 1987.

  Győrfi L., Vajda I.: A hibajavító kódolás és a nyilvános kulcsú titkosítás elemei, BME jegyzet, Budapest, 1991.

  T. G. Robertazzi: Computer Networks and Systems: Queueing Theory and Performance Evaluation, 2nd Edition, Springel-Verlag, 1994.

  Jereb L.-Telek M.: Sorbanállási modellek, ftp:\\ftp.hit.bme.hu\telek

  Győrfi L.-Páli I.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Jereb László

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék