Műsorszóró és távközlő laboratórium

A tantárgy angol neve: Broadcasting and Telecommunications Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 22.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Médiatechnológia főszakirány 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4187   2/0/0/f 3  
A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Dr. Kovács Imre, egyetemi adjunktus, Híradástechnikai tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány alapozó tárgyaiban tanított elméleti ismeretek kiegészítése gyakorlati ismeretekkel. Ennek során a “Szélessávú médiatovábbító rendszerek” és a “Hálózati architektúrák és rendszerek” tárgyakhoz alapvető mérési feladatokat hajtanak végre. Az ismereteket elméleti bevezető gyakorlatokon és mérési gyakorlatok keretében szerzik meg a hallgatók.

8. A tantárgy részletes tematikája

·        2 x 2 órában kiemelt gyakorlati problémák megismerése szakirány gyakorlatokon.

·        1 x 2 órában kirándulás az AH Rt. OMK-ba.

·        Alapsávi fekete-fehér videó jel vizsgálata, 4 órás mérés keretében.

·        Alapsávi CVBS PAL jel vizsgálata, 4 órás mérés keretében.

·        MPX sztereo jel kódolása és dekódolása, 4 órás mérés keretében.

·        Optikai távközlő berendezés vizsgálata, 4 órás mérés keretében.

·        Vezetéknélküli távközlő berendezés vizsgálata, 4 órás mérés keretében.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás és a labor a Híradástechnikai Tanszékeken történik. A félév során a hallgatók közösen négyszer 2 órás elméleti összefoglaló gyakorlaton vesznek részt. Egyszer az AH Rt. Országos Mikrohullámú Központba látogatunk el. Ezen kívül a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban 4 db. 4 órás mérést hajtanak végre. A mérőcsoport beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félévkezdést követő második héten.

A mérésekre készülni kell, a 13. pontban megadott helyen található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet (mérőcsoportonként egy) - elektronikus formában - kell bemutatni.

Az osztályzás a bevezető gyakorlatok után írt zárthelyi, a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

10. Követelmények

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt -a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet a zárthelyire és az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

11. Pótlási lehetőségek

Pótmérés a TVSz szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérések anyagát a bevezető gyakorlatok és a mérési segédletek tartalmazzák. A mérés útmutatók és az oktatási segédletek a következő ftp címen érhetők el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
Vizsgafelkészülés 
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kovács Imre

egyetemi adjunktus

Híradástechnikai Tanszék