Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műsorszóró és távközlő laboratórium

  A tantárgy angol neve: Broadcasting and Telecommunications Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Médiatechnológia főszakirány 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4187   2/0/0/f 3  
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kovács Imre, egyetemi adjunktus, Híradástechnikai tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány alapozó tárgyaiban tanított elméleti ismeretek kiegészítése gyakorlati ismeretekkel. Ennek során a “Szélessávú médiatovábbító rendszerek” és a “Hálózati architektúrák és rendszerek” tárgyakhoz alapvető mérési feladatokat hajtanak végre. Az ismereteket elméleti bevezető gyakorlatokon és mérési gyakorlatok keretében szerzik meg a hallgatók.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·        2 x 2 órában kiemelt gyakorlati problémák megismerése szakirány gyakorlatokon.

  ·        1 x 2 órában kirándulás az AH Rt. OMK-ba.

  ·        Alapsávi fekete-fehér videó jel vizsgálata, 4 órás mérés keretében.

  ·        Alapsávi CVBS PAL jel vizsgálata, 4 órás mérés keretében.

  ·        MPX sztereo jel kódolása és dekódolása, 4 órás mérés keretében.

  ·        Optikai távközlő berendezés vizsgálata, 4 órás mérés keretében.

  ·        Vezetéknélküli távközlő berendezés vizsgálata, 4 órás mérés keretében.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás és a labor a Híradástechnikai Tanszékeken történik. A félév során a hallgatók közösen négyszer 2 órás elméleti összefoglaló gyakorlaton vesznek részt. Egyszer az AH Rt. Országos Mikrohullámú Központba látogatunk el. Ezen kívül a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban 4 db. 4 órás mérést hajtanak végre. A mérőcsoport beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félévkezdést követő második héten.

  A mérésekre készülni kell, a 13. pontban megadott helyen található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet (mérőcsoportonként egy) - elektronikus formában - kell bemutatni.

  Az osztályzás a bevezető gyakorlatok után írt zárthelyi, a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  10. Követelmények

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt -a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet a zárthelyire és az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a bevezető gyakorlatok és a mérési segédletek tartalmazzák. A mérés útmutatók és az oktatási segédletek a következő ftp címen érhetők el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Híradástechnikai Tanszék