Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I. (Távközlés)

  A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Telecommunications)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Távközlésmenedzsment mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4182 8. 2óra/hét, laborjegy 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Bajor Péter,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózat, Távközlő hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Távközlésmenedzsment műszaki háttere

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a korszerű hálózati technológiák megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A részletes feladatkiírás megtalálható a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék honlapján (http://www.hit.bme.hu/).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Labor mérési feladatok.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban 6db, egyenként négyórás mérést kell elvégezni. Minden mérési feladatot legalább elégséges(2) szinten kell teljesíteni.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Do Van Tien

  docens

  HT

  Jakab Tivadar

  tud. munkatárs

  HT

  Bajor Péter

  mérnök

  HT