Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Média-technológiai alapok laboratórium

  A tantárgy angol neve: Basics of Media Technology Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Médiatechnológia főszakirány

  Kötelező

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4176 7 2/0/0/f 3 2/4
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány alapozó tárgyaiban tanított elméleti ismeretek kiegészítése gyakorlati ismeretekkel. Ennek során a “A média-technológia alapjai” tárgyhoz alapvető mérési feladatokat hajtanak végre. Az ismereteket elméleti bevezető gyakorlatokon és mérési gyakorlatok keretében szerzik meg a hallgatók.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • 4 x 2 órában kiemelt gyakorlati problémák megismerése szakirány gyakorlaton.
  • 1 x 2 órában kirándulás a bitsebesség csökkentési technológiákat alkalmazó valamely műsorszétosztóhoz.
  • Videó bitsebesség csökkentés algoritmusai, 4 órás mérés keretében.
  • MPEG bitsebesség csökkentés, 4 órás mérés keretében.
  • Hang bitsebesség csökkentés, 4 órás mérés keretében.
  • Digitális modulációs módok vizsgálata, 4 órás mérés keretében.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Az oktatás és a labor a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékeken történik. A félév során a hallgatók közösen négyszer 2 órás elméleti összefoglaló gyakorlaton vesznek részt. Egyszer egy budapesti műsorszóró/szétosztóhoz látogatunk el. Ezen kívül a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban 4 db. 4 órás mérést hajtanak végre. A mérőcsoport beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félévkezdést követő második héten.

  A mérésekre készülni kell, a 13. pontban megadott helyen található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet (mérőcsoportonként egy) - elektronikus formában - kell bemutatni.

  Az osztályzás a bevezető gyakorlatok után írt zárthelyi, a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  10. Követelmények

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt -a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet a zárthelyire és az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a bevezető gyakorlatok és a mérési segédletek tartalmazzák. A mérés útmutatók és az oktatási segédletek a következő ftp címen érhetők el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Labor óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  14

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  14

  ..

  ZH felkészülés

  14

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék