Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium I. (Digitális jelfeldolgozás)

  A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Digital Signal Processing)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Digitális jelfeldolgozás (híradástechnika) mellékszakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4175   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gaál József,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Gaál József adjunktus

  Dr. Elek Kálmán adjunktus 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális jelek és rendszerek analízise
  A digitális jelfeldolgozás eszközei
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Digitális jelek és rendszerek analízise
  A digitális jelfeldolgozás eszközei
  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók a mérések során gyakorlati készséget szereznek jelfeldolgozó processzoros PC kártyákon történő alkalmazás-fejlesztés összetett folyamatában.
  A tipikus jelfeldolgozó feladatok kapcsán, a gyakorlatban is megismerik és elsajátítják a specifikálás, tervezés, programozás, tesztelés, hibakeresés-javítás, mérés és dokumentálás alapvető módszereit.
  8. A tantárgy részletes tematikája - Egy konkrét jelfeldolgozó kártya és fejlesztő rendszerének megismerése
  - Numerikusan vezérelt oszcillátor, jelgenerátor készítése
  - Akusztikus effektusok DSP-n való implementálása, hosztoldali vezerlő program tervezése, megvalósítása
  (Elektronikus zongora készítése)
  - Oszcilloszkóp tervezése és megvalósítása DSP-kártyán
  - Spektrumanalizátor tervezése és megvalósítása
  - Digitális szűrő tervezése, megvalósítása, mérése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A hallgatók a félév során hat darab, egyenként negyórás, tematikusan előkészített mérésen vesznek részt.
  10. Követelmények Az első mérés kivételével,
  - a mérésekre a kiadott útmutatásnak megfelelően fel kell készülni,
  - a méréseken megvalósítandó alkalmazásokat előzetesen meg kell tervezni,
  - az alkalmazást el kell készíteni és erről mérésekként jegyzőkönyvet kell készíteni.
  A mérések végén adott osztályzatok átlagának kerekített értéke a félév végi jegy.
  11. Pótlási lehetőségek Egy mérés pótolható, egy mérés javítható a szorgalmi időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint, folyamatosan.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A jelfeldolgozó platform felhasználói dokumentációja
  Mintapéldák, szoftver-komponensek, elektronikus formában.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra24
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen62
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Gaál József adjunktus