Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil hírközlés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Mobile Telecommunications Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4174 8. 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Imre Sándor

  tudományos segédmts

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mobil hírközlés alapjai

  Méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat azoknak célszerű felvenniük, akik korábban már hallgatták az alábbi tárgyak valamelyikét:

  Neptun-kód Cím

  vihi4128 Mobil hírközlés alapjai

  A tárgy anyaga nincs 25 %-ot meghaladó átfedésben más, jelenleg oktatott tárggyal, ezért felvételét korábbi tárgyak hallgatása nem korlátozza.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi gyakorlatok célja elsősorban a Mobil hírközlés alapjai című tárgy révén megszerzett elméleti ismeretek szimulációs esettanulmányok segítségével történő elmélyítése. Ennek érdekében a hallgatóknak el kell sajátítaniuk egy integrált rendszerszimulációs programcsomag kezelését olyan szinten, hogy alkalmazásával önálló feladatmegoldásra is képesek legyenek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során minden hallgató 7 db. kötött tematikájú mérésen vesz részt az alábbi témakörökben:

  • Qualcomm CDMA rendszer vizsgálata
  • Elanix System View szimulációs programcsomag kezelési gyakorlat
  • Modulált jelek alpasávi kezelése
  • Mobil rádiócsatorna
  • Modulációk
  • Szórt spektrumú rendszerek
  • Ellenőrző mérés: önálló feladatmegoldás mobil távközlés témakörében
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A hallgatók az előre kiadott mérési utasításból felkészülnek a mérésekre, melyeket kétfős mérőcsoportokban végeznek a mérésvezető irányításával. Általános alapelv, hogy bár a mérések szoftver környezetben zajlanak, a hallgatók csak az alapelemeket kapják készen. Ezekből, hasonlatosan a valós hardver környezethez, önállóan kell felépíteniük a vizsgálandó rendszert.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Minden mérésre osztályzatot kapnak a hallgatók, melyet a mérésvezető a mérésen való önálló tevékenységet figyelembe véve határoz meg. A gyakorlati jegy az egyes mérésekre a mérésvezető által adott osztályzatok átlaga és az ellenőrző mérésen szerzett jegy számtani közepeként számítandó.

  A gyakorlati jegy kiadásának feltétele a valamennyi mérésen való sikeres (legalább elégséges osztályzat) részvétel. Indokolt esetben a szorgalmi időszak végén egy pótlási alkalomra lehetőséget kell biztosítani.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Nincs követelmény, ugyanakkor semmiféle pótlásra sincs már ekkor lehetőség.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit, és feladatait mérési utasítások tartalmazzák, melyeket a hallgatók a félév elején elektronikus formában kapnak kézhez. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek az ismeretét.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Imre Sándor

  tudományos segédmts

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék