Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil hírközlő rendszerek

  A tantárgy angol neve: Mobile Telecommunications Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4173 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mihály Zsigmond

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Simon Gyula

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Szekeres Béla

  adjunktus

  Mikrohullámú Hírtech. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, A mobil hírközlés alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű távközlő rendszerek egyik leggyorsabban fejlődő területe a mobil rádiós kommunikáció. A tárgy célja az, hogy ismertesse a legfontosabb mobil távközlő rendszerek típusait, működését, szolgáltatásait és jellemző paramétereit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mobil távközlő rendszerek kialakulása és besorolása

  -közcélú és különcélú rendszerek

  -felhasználói követelmények

  -mobil távközlő rendszerek kialakulása

  -alapfogalmak: összeköttetés típusok, cellás elv. stb.

  Közcélú földi mobil távközlő rendszerek

  -analóg rendszerek: NMT 450

  -digitális rendszerek: GSM

  Egyéb közcélú mobil rendszerek

  -zsinór nélküli telefonok (CTO, CTA, CT2, CT3, DECT)

  -telepoint-ok (CT2 és DECT alkalmazások)

  -műholdas rendszerek (INMARSAT, IRIDIUM, GPS)

  Kitekintés

  -UMTS, FPLMTS

  Zártcélú föld mobil rendszerek

  -felhasználói csoportok és követelményeik: biztonsági, technológiai és vegyes felhasználók

  -analóg rendszerek

  -digitális földi mobil rendszerek: TETRA, MOBITEX, Qualcom rendszer

  -műholdas rendszerek; INMARSAT

  -vegyes hálózati megoldások: WLAN, stb.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga 90 perc időtartamú, írásbeli. Az alábbi 3 témában előre kiadott kérdések közül egy-egy kérdést esszé-jelleggel kell megválaszolni:

  - GSM rendszer

  - Egyéb földi rendszerek

  - Műholdas rendszerek

  A három kérdésre adott válaszokra kapott osztályzat számtani átlaga adja a vizsgaosztályzatot, de sikeres vizsga letételéhez mindhárom témából el kell érni az elégséges szintet.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  M.Mouly, M-B. Pautet: The GSM System for Mobile Communications, magánkiadás, 1992, ISBN 2-9507190-0-7

  A. Santamaria, F.J.López-Hernandez: Wireless LAN Systems, Artech House, 1994, ISBN 0-89006-609-4

  G. Calhoun: Digital Cellular Radio, Artech House, 1988, ISBN 0-89006-266-8

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mihály Zsigmond

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Simon Gyula

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Szekeres Béla

  adjunktus

  Mikrohullámú Hírtech. Tsz.