Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Forgalmi teljesítményelemzés

  A tantárgy angol neve: Analysis of Teletraffic

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4172   4/0/0/v 5  
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Telek Miklós

  dr. Horváth Gábor

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűség számítás
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Neptun-kód: VIMA 2203 Cím: Valószínűségszámítás
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja infokommunikációs rendszerek forgalmi viselkedésének, forgalmi elemzési és tervezési módszereinek bemutatása
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Valószínűségszámítási összefoglaló, véletlenfolyamatok bevezetése.

  Diszkrét és folytonos idejű Markov láncok. Születési-halálozási folyamatok. E folyamatok jellemzői és azok meghatározása.

  A sorbanálláselmélet alapvető sztochasztikus modelljei.. Sorbanállási alapfogalmak, Little-formula. Sorbanállási alapmodellek.

  Állapotfüggetlen érkezés és kiszolgálás (M/M/1) sor, állapotfüggő érkezés és kiszolgálás. Erlang formulák. M/G/1 sor, evolúciós egyenlet alkalmazása.

  Sorbanállási modellek vizsgálata. Vonal- és csomagkapcsolás teljesítőképességi modelljei. Cellakapcsolás (ATM). Véletlen hozzáférési eljárások modellezése. Jellegzetes kiszolgálási paraméterek meghatározása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 6 db kis ZH 66%-os megoldása

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: az utolsó tanítási órán.

  11. Pótlási lehetőségek A 6 kis ZH-ból 2 pótolható az utolsó tanítási órán.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jereb, Telek: Sorbanállásos rendszerek, elektronikus jegyzet,

  Györfi, Páli: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben, BME jegyzet,

  Kleinrock: Sorbanállás kiszolgálás, Műszaki könyvkiadó.

  Bolch De Meer, Greiner, Trivedi: Queueing networks and Markov chains
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Telek Miklós

  dr. Horváth Gábor