Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Akusztikai mérések

  A tantárgy angol neve: Acoustics Measurements

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4148 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pfliegel Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Koller István

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Pfliegel Péter

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika, Hálózatok és Rendszerek, Híradástechnika, Digitális technika, Műszaki Akusztika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatókkal megismertetni az akusztikai mérési elveket, módszereket és eszközöket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Alapfogalmak

  Mechanikai, akusztikai és specifikus impedancia. Hang terjedési sebessége. Hangnyomás, részecskesebesség.

  2. Eszközök

  Mérőmikrofonok, szabadtéri és nyomáskarakterisztikák. Iránykarakterisztika hitelesítés. Kétmikrofonos hangintenzitás mérőfej. Műfül, műszáj, hangteljesítmény forrás. Állóhullámarány mérő készülék.

  Gyorsulásmérő, erőérzékelő és mechanikai impedanciamérőfejek, szűrők, töltéserősítők, hitelesítők, rezgőasztal.

  Lézeres sebességmérő, mágneses és kapacitív rezgésmérők.

  Jelgenerátorok, amplitudó- és fázismérők. Mérőerősítők, szűrők, valósidejű frekvenciaanalizátorok. Hangszintmérők. Szintíró, forgóasztal. Visszhangmentes és zengő mérőszoba.

  3. Mérési területek

  Mikrofonok : Érzékenység, frekvenciamenet, iránykarakterisztika, torzítás.

  Hangsugárzók: Amplitudó-, fáziskarakterisztika, impulzusválasz. Impulzusválasz mérése maximálisan hosszú sorozatokkal.

  Energia-idő görbe, burst válasz, halmozott lecsengési spektrum, Wigner-eloszlás.

  Teremakusztikai: Utánzengési idő, hangelnyelés, hanggátállás.

  Zaj és rezgésmérés: Zajszint, zajdózis, hangteljesítmény mérés. Gépek diagnosztikai vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: a hallgatók 6 kiszárthelyit írnak. A kis ZH pótlására nincs lehetőség. Meg nem írt ZH 0 eredményű. Vizsgára bocsátható az a hallgató, akinek kis ZH osztályzatainak összege 12 vagy annál több.
  2. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga. A vizsgázók 4 kérdést kapnak az előadás anyagából. A vizsgaosztályzatot az egyes válaszokra adott pontszámok összege határozza meg. Kétes eredmény esetén a vizsgáztató szóbeli javítási lehetőséget ajánl fel.
  1. Elővizsga: min 50%-os hallgatói létszám igénye esetén, a szorgalmi időszak utolsó hetében.
  11. Pótlási lehetőségek

  A mindenkori tvsz. rendelkezéseinek megfelelően.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgát megelőző napon, illetve alkalomszerűen, személyes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kiadott sokszorosított segédletek és műszerismertetők.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  8

  Felkészülés zárthelyire

  28

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  8

  Vizsgafelkészülés

  52

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Koller István

  Adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Pfliegel Péter

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék