Laboratórium

A tantárgy angol neve: Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4147 5. 0/0/2/f 2.5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Elek Kálmán Ferenc,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Elek Kálmán

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális jelek és rendszerek analízise

Méréstechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Digitális jelek és rendszerek analízise

Jelfeldolgozó rendszerek tervezése

7. A tantárgy célkitűzése

A laboratóriumi gyakorlatok célja elsősorban a Jelfeldogozó rendszerek tervezése című tárgyban megszerzett elméleti ismeretek készség szintű elmélyítése. A hallgatók a laboratóriumi mérések során az elméleti órákon megismert algoritmusokat implementálják a laboratóriumi fejlesztő rendszereken. Az implementálás során megszerzik azokat a technológiai ismereteket, amelyek az ezen a területen végzendő gyakorlati munkához elengedhetetlenek.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév során minden hallgató 10 db. kötött tematikájú mérésen vesz részt az alábbi témakörökben:

  • Digitális szűrők ( FIR, IIR)
  • Hilbert szűrő-pár
  • Számjegy vezérlésű oszcillátorok ( sinus, fűrész, négyszög, hullámforma)
  • FSK modulátorok
  • A Weawer modulátor ( QAM modulátor)
  • FSK detektor
  • Az időzítés helyreállítás
  • Fázis detektorok
  • Vivőfrekvencia fázishelyes regenerálása PLL-lel.
  • Adaptív szűrők
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A hallgatók az előre kiadott mérési utasításból felkészülnek a mérésekre, melyeket kétfős mérőcsoportokban végeznek a mérésvezető irányításával. A hallgatók a mérési utasításban előre kézhez kapják a megoldandó feladat vázát, amit otthoni munkával ki kell egészíteniük. A laboratóriumban a futtatáshoz szükséges technológiai lépések után (fordítás, linkelés, letöltés, esetlegesen hiba keresés), elvégezik a mérést, melyek eredményeit mérési jegyzőkönyvben dokumentálniuk kell.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Minden mérésre osztályzatot kapnak a hallgatók, melyet a mérésvezető a mérésen való önálló tevékenységet figyelembe véve határoz meg. A gyakorlati jegy az egyes mérésekre a mérésvezető által adott osztályzatok átlaga.

A gyakorlati jegy kiadásának feltétele a valamennyi mérésen való sikeres (legalább elégséges osztályzat) részvétel. Indokolt esetben a szorgalmi időszak végén egy pótlási alkalomra lehetőséget kell biztosítani.

b. A vizsgaidőszakban:

nincs követelmény, ugyanakkor semmiféle pótlásra sincs már ekkor lehetőség.

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit, és feladatait Mérési utasítások tartalmazzák, amelyeket a hallgatók legkésőbb a mérést megelőző héten kapnak kézhez. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek az ismeretét.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Elek Kálmán

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék