Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Audio- és video-stúdiótechnika

  A tantárgy angol neve: Audio and Studioacoustics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Médiatechnológia főszakirány 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4144   4/0/0/v 5  
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Granát János

  dr. Kovács Imre

  docens

  egyetemi adjunktus

  Híradástechnikai Tanszék

  Híradástechnikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a főszakirány “A média-technológia alapjai” és a “Szélessávú médiatovábbító rendszerek” című tárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A főszakirány “A media-technológia alapjai” és a “Szélessávú médiatovábbító rendszerek” című tárgyak.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy kismértékben az analóg és nagymértékben a digitális audió és videó stúdiótechnika kérdéseivel foglalkozik.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Analóg és digitális audió és videó alapok.
  • A stúdiótechnika jel- és interfész-szabványai.
  • A stúdiótechnikában alkalmazott bitsebesség-csökkentési eljárások.
  • A hagyományos audió és videó stúdiótól elvárt funkciók (hozzáférés, utó-munkálatok, tárolás, kijátszás, archiválás) és azok követelményrendszere.
  • A hagyományos stúdió rendszertechnika legfontosabb építőelemei:
   • mikrofonok, hangsugárzók,
   • kamerák, monitorok,
   • kép és hangkeverők,
   • digitális audió és videó effektek,
   • szalagos rögzítési formátumok,
   • lineáris és nem-lineáris utómunka berendezések,
   • grafikai eszközök, időalap és formátum korrektorok.
  • Az információs technológiákra (IT) alapozott audió és videó stúdiótól elvárt követelmények.
  • Az IT alapú stúdió rendszertechnika és funkcionális építőelemei:
   • kis és nagy felbontású videószerverek, webszerver,
   • loggolás,
   • metaadatok és metaadatbázisok,
   • adattárolási formátumok,
   • médiamenedzsment,
   • számítógépes grafikai elemek,
   • virtuális stúdió,
   • archiválás.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - 1 NZH megírása

     Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH.

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH.

  b) A vizsgaidőszakban:

  -         Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel

   szerezhető meg.

  A vizsga írásbeli.

  c) Elővizsga:

  -         - Feltétele: legalább közepes NZH.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  A vizsga időszakban minden vizsga előtti napon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés64
  Összesen150
  Egyéb megjegyzések

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Híradástechnikai Tanszék