Szélessávú médiatovábbító rendszerek

A tantárgy angol neve: Wideband Media Broadcasting Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Médiatechnológia főszakirány

Kötelező

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4141 7 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kovács Imre

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a főszakirány “A média-technológia alapjai” és a “Hírközlés elmélet” című tárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

vihi4398 A médiatechnológia alapjai

vihi3036 Hírközléselmélet

7. A tantárgy célkitűzése

A “Média technológia alapjai” szakirány alapozó tantárgyra építve a tárgy átfogó képet nyújt a már bevezetett, illetve bevezetés előtt elő szélessávú médiatovábbító rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási és modulációs technikákról, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • A hagyományos, analóg videó tartalom kódolási technikák:
  • NTSC kódolás elve, a kóder és dekóder felépítése
  • PAL kódolás elve, a kóder és dekóder felépítése
  • SECAM, és PALplus elve
 • A teletext kódolás elve, rendszertechnikája, a teletext dekóder felépítése, teletext grafikus felhasználói felületek.
 • Analóg audió és videótartalom továbbító hálózatok (földfelszíni, műholdas, kábeles) rendszertechnikai felépítése.
 • A vevővel szembeni követelmény rendszer és a vevő felépítése.
 • A képvisszaadó eszközök felépítése.
 • Videó bitsebesség csökkentési eljárások: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.
 • Audió bitsebesség csökkentési eljárások: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AC 3
 • Az audió és videó bitsebesség csökkentési eljárásokat alkalmazó földfelszíni, műholdas és kábeles szélessávú médiatovábbító rendszerek
  • DVB: Digital Video Broadcasting,
  • DAB: Digital Audio Broadcasting,
  • DRM: Digital Radio Mundial.
 • Digitális adatfolyam kódolás, az adatfolyam felépítése.
 • A továbbító hálózat rendszertechnikája, az egyes rendszertechnikai elemek követelmény rendszere.
 • A digitális vevő követelményrendszere, a vevő rendszertechnikája.
 • A megvalósítható szolgáltatások.
 • Az interaktív és mobil szolgáltatásokat lehetővé tevő rendszertechnikai megoldások.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- 1 NZH megírása

Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH.

Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH.

 1. A vizsgaidőszakban:
 2. Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel szerezhető meg. A vizsga írásbeli.

 3. Elővizsga: - Feltétele: legalább közepes NZH.
11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi a TVSz szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban igény szerint.

A vizsgaidőszakban minden vizsga előtti napon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

10

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

64

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kovács Imre

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék