Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szélessávú médiatovábbító rendszerek

  A tantárgy angol neve: Wideband Media Broadcasting Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Médiatechnológia főszakirány

  Kötelező

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4141 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a főszakirány “A média-technológia alapjai” és a “Hírközlés elmélet” című tárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  vihi4398 A médiatechnológia alapjai

  vihi3036 Hírközléselmélet

  7. A tantárgy célkitűzése

  A “Média technológia alapjai” szakirány alapozó tantárgyra építve a tárgy átfogó képet nyújt a már bevezetett, illetve bevezetés előtt elő szélessávú médiatovábbító rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási és modulációs technikákról, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A hagyományos, analóg videó tartalom kódolási technikák:
   • NTSC kódolás elve, a kóder és dekóder felépítése
   • PAL kódolás elve, a kóder és dekóder felépítése
   • SECAM, és PALplus elve
  • A teletext kódolás elve, rendszertechnikája, a teletext dekóder felépítése, teletext grafikus felhasználói felületek.
  • Analóg audió és videótartalom továbbító hálózatok (földfelszíni, műholdas, kábeles) rendszertechnikai felépítése.
  • A vevővel szembeni követelmény rendszer és a vevő felépítése.
  • A képvisszaadó eszközök felépítése.
  • Videó bitsebesség csökkentési eljárások: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.
  • Audió bitsebesség csökkentési eljárások: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AC 3
  • Az audió és videó bitsebesség csökkentési eljárásokat alkalmazó földfelszíni, műholdas és kábeles szélessávú médiatovábbító rendszerek
   • DVB: Digital Video Broadcasting,
   • DAB: Digital Audio Broadcasting,
   • DRM: Digital Radio Mundial.
  • Digitális adatfolyam kódolás, az adatfolyam felépítése.
  • A továbbító hálózat rendszertechnikája, az egyes rendszertechnikai elemek követelmény rendszere.
  • A digitális vevő követelményrendszere, a vevő rendszertechnikája.
  • A megvalósítható szolgáltatások.
  • Az interaktív és mobil szolgáltatásokat lehetővé tevő rendszertechnikai megoldások.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - 1 NZH megírása

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH.

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel szerezhető meg. A vizsga írásbeli.

  3. Elővizsga: - Feltétele: legalább közepes NZH.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  A vizsgaidőszakban minden vizsga előtti napon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  64

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék