Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hangtechnika laboratórium I.

  A tantárgy angol neve: Audio Techniques Laboratory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 10.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
     

  Villamosmérnöki Szak

   

  Mellék szakirány labor

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4140 8. 2/0/0/f 2 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gulyás Krisztián
  tanszéki mérnök

  Híradástechnikai Tanszék

  Fiala Péter tanszéki mérnök

  Híradástechnikai Tanszék

  Nagy Attila Balázs

  tanszéki mérnök

  Híradástechnikai Tanszék

  Kimpián Tibor

  doktorandusz

  Híradástechnikai Tanszék

  Huszty Csaba

  doktorandusz

  Híradástechnikai Tanszék

  Dr. Illényi András

  ny. tud. főmunkatárs.

  Távközlési és Médiainf. Tsz.

  Dr. Vicsi Klára

  tud. főmunkatárs

  Távközlési és Médiainf. Tsz.

  Dániel István

  Tud. munkatárs

  Távközlési és Médiainf. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A műszaki akusztika alapjai, Hangjelek és feldolgozásuk, Akusztikai mérések.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Az Akusztika - hangtechnika mellékszakirány megelőző ismeretanyaga.

  7. A tantárgy célkitűzése
  • Alapvető akusztikai mérési és elemzési eljárások, eszközök és módszerek megismerése és alkalmazása egyszerű feladatokra. A mérési eredmények feldolgozása és jegyzőkönyv formájában történő megjelenítése;
  • a mellékszakirány elméleti tárgyaiban tanított ismeretek kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, felkészítve a hallgatókat az önálló laboratóriumi munkában, valamint a mérnöki gyakorlatban szükséges önálló, alkotó tevékenységre.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezető előadás: Bevezetés az akusztikai méréstechnikába. Az akusztikai mérőhelyiségek és akusztikai környezet jellemzői, Hangszintmérők felépítése és alkalmazása. (TMIT)
  • Lineáris rendszerek vizsgálata kétcsatornás FFT elemző alkalmazásával. (TMIT)
  • Emberi fül érzékenységi küszöbének mérése audiométer segítségével. (TMIT)
  • A rezgésmérés eszközei, rezgésérzékelők lézeres kalibrálása. (TMIT)
  • Akusztikai szimulációs módszerek (HIT)
  • Mechanikai rendszer átviteli mátrixának meghatározása, móduselemzés (HIT)
  • Hallástréning. Bitsebesség-csökkentési eljárások és kódolások hatásának összehasonlítása. (HIT)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgy oktatása félévenként 6 laboratóriumi gyakorlat és egy ismertető előadás formájában történik. A laboratóriumi gyakorlatok és az ismertető előadások időtartama 4-4 óra, helyük a Híradástechnikai Tanszék Akusztikai laboratóriuma és a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Békésy György Akusztikai Laboratóriuma (a félév elején elkészített csoportbeosztás szerint). A félév utolsó hetében pótmérésekre kerül sor.

  10. Követelmények

  A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

  • valamennyi mérési feladat elvégzése, és az osztályzatok alapján a laboratóriumi gyakorlatokra legalább elégséges jegy elérése.
  11. Pótlási lehetőségek

  A félév utolsó hetében.

  12. Konzultációs lehetőségek

  az ismertető előadás során, valamint a labororatóriumi gyakorlatokon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyaga a félév első hetétől kezdve a méréseket szervező két tanszék honlapján megtalálható.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  8

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Augusztinovicz Fülöp

  docens

  Híradástechnikai Tanszék

  Gulyás Krisztián
  tanszéki mérnök

  Híradástechnikai Tanszék

  Mócsai Tamás
  doktorandusz

  Híradástechnikai Tanszék

  Kimpián Tibor
  doktorandusz
  Híradástechnikai Tanszék

  Márki Ferenc

  tanársegéd

  Híradástechnikai Tanszék

  Nagy Attila Balázs

  tanszéki mérnök

  Híradástechnikai Tanszék

  Dr. Illényi András

  ny. tud. főmunkatárs.

  Távközlési és Médiainf. Tsz.

  Dr. Vicsi Klára

  tud. főmunkatárs

  Távközlési és Médiainf. Tsz.

  Dániel István

  tud. munkatárs

  Távközlési és Médiainf. Tsz.