Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hangjelek és hangjel-feldolgozás

  A tantárgy angol neve: Audio Signals and Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  mellék szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4139 7. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Granát János

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Márki Ferenc

  egyetemi tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek leírásának matematikai alapjai, eszközei. Analóg és digitális áramköri ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A célkitűzés kettős; egyrészt megismerkedni a hangészlelés folyamatával, sajátságaival, valamint a természetes hangkeltés (beszéd, ének, zene) folyamatával és ezen hangok tulajdonságaival. A másik cél a hangjelek elektromos jelekké alakítása után való továbbításának, digitális jelekké alakításának, tömörítésének, valamint tárolásának megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hang fizikai jellemzői, akusztikai jelek (beszéd, zene, zaj) osztályozása, előállítása és átvitele.

  A fül szerkezete, hallás folyamata. Hallástulajdonságok. A hallás korlátai, hallásterület Hallásküszöb változása életkor és környezeti hatásokra.

  Hangosság-szint (Fletcher-Munson görbék), hangosság, hangelfedés, kritikus sávok. Eredő hangosság meghatározásának módszerei.

  Térbeli hallás, sztereó irányhallás. Haas-hatás és annak gyakorlati felhasználása, koktélparti effektus.

  A hangképzés szervei. A magyar nyelv hangjai. A beszéd- és énekhangok jellemzői.

  Zenei és hangszeres alapismeretek.

  Analóg jelvezetés: szimmetrikus/aszimmetrikus, szintek, földhurok

  A/D, D/A átalakítás, kvantálási zaj, átlapolódás

  Digitális szűrés: FIR, IIR, megvalósítás, késleltetés (futási idő), decimálás/interpolálás

  Kódkonverzió: túlmintavételezés, zajspektrum formálás, Sigma-delta moduláció, dither

  Digitális jelvezetés/formátumok: SPDIF, AES/EBU, ADAT

  Tömörítési eljárások: prediktív, részsávos, ATRAC, PASC, MPEG-1/2, Dolby Digital (AC-3), DTS, beszédtömörítés (zöngés/zöngétlen/egyéb, lin. predikció)

  Hibavédő kódolás: véletlenszerűre (Reed-Solomon), hibacsomókra (átszövés), hibajelzésre (CRC)

  Csatorna kódolás: RZ, NRZ, NRZI, PM

  Digitális médiumok: HDD recorder, CD, DVD (Video/Audio), MD, DAT, ADAT, SACD

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: két ZH. A ZH-k értékelése 5 fokozatú. Az aláírás, s így a vizsgára bocsátás feltétele a két ZH min. 2.0-ás átlaga vagy sikeres PZH

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

  1. Elővizsga: a PZH-ban nem érintett hallgatók számára az utolsó tanulmányi héten elővizsgát tartunk
  11. Pótlási lehetőségek

  Az elégtelen vagy elmulasztott ZH PZH-val pótlandó az utolsó tanulmányi héten. A sikertelen PZH az első vizsgán iv. jelleggel pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal megbeszélt időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tarnóczy T.: Zenei akusztika

  Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1983.

  Gordos G., Takács Gy.: Digitális beszédfeldolgozás

  Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1983.

  Jákó Péter: Digitális hangtechnika

  Bp. 2000.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Granát János

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Márki Ferenc

  egyetemi tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék