A műszaki akusztika alapjai

A tantárgy angol neve: Basics of Technical Acoustics

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mellék szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4129 7. 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Augusztinovicz Fülöp

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, Fizika, Hálózatok és rendszerek, Elektromágneses terek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A hangtechnika fizikai és műszaki akusztikai alapfogalmainak megismertetése, az akusztikai, mechanikai és elektromechanikai rendszerek elméletének tárgyalása, a fenti elveken működő elektroakusztikai eszközök tulajdonságainak és számítási módszereinek ismertetése, továbbá a műszaki akusztika hangtechnikával kapcsolatos más részterületeinek (teremakusztika, rezgésakusztika és numerikus akusztika) áttekintése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. ALAPfogalmak

Hangtani alapfogalmak. A hangtér hullámegyenlete. Speciális megoldások: sík- és gömbhullámú hangtér. Hangintenzitás és hangteljesítmény. Megoldás kisfrekvencián: akusztikai koncentrált elemek.

Rudak longitudinális rezgései. Hullámegyenlet és megoldása, megoldás hullámhosszhoz képest rövid rudakra: mechanikai koncentrált elemek.

Akusztikai-mechanikai-villamos analógia és alkalmazása.

2. Elektromechanikai átalakítók

Állandó légrésű mágneses (dinamikus) átalakító, kapacitív és piezoelektromos átalakító.

Alkalmazások: zárt dobozos hangszóró, felületi akusztikai hullámvezető (SAW) eszközök.

3. Sugárzók

Hangkeltés gáznemű közegben, a hullámegyenlet gömbhullámú megoldása. Elemi sugárzók, sugárzási impedancia és elsugárzott teljesítmény. Sugárzók iránykarakterisztikája.

Hangszóró hangfalban, mélyreflex dobozban, tölcsérrel és sáváteresztő dobozban.

A dinamikus fejhallgatók szerkezete, működése és akusztikai jellemzői.

4. Mikrofonok

Általános tulajdonságok: érzékenység, az érzékenység frekvencia- és irányfüggése.

Kondenzátor, dinamikus és piezoelektromos mikrofonok gömb, kardioid és nyolcas iránykarakterisztikával. Élesen irányított mikrofonok.

4. Hangterjedés és akusztikai tervezés

A teremhangtan alapjai. Termek akusztikai tulajdonságai, hangtér-jellemzők.

Hangvisszaverődés és elnyelés, hanggátlás és hangszigetelés, henglesugárzás lemezekről.

Az akusztikai tervezés területei, lehetőségei és eszközei.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A hallgatók négy kis ZH-t írnak. A kis ZH-k megírására 3-4 hetenként kerül sor. A kis ZH-k pótlására nincs lehetőség, meg nem írt ZH 0 eredményű. Vizsgára bocsátható az a hallgató, akinek a kis ZH átlaga és a feladat osztályzata legalább elégséges.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli.

Ismétlő vizsgát a sikertelen vizsgát követő min. 5 napon túl lehet tenni. A vizsgaosztályzat a szóbeli vizsga eredménye.

c. Elővizsga: Az elővizsga feltétele: legalább közepes kis ZH átlag és feladat osztályzat.

11. Pótlási lehetőségek

A mindenkori tvsz. rendelkezéseinek megfelelően.

12. Konzultációs lehetőségek

A vizsgát megelőző napon, előzetes egyeztetés esetén.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Granát János – Horváthné Dr. Gembiczky Erzsébet: Műszaki akusztika (Jegyzet, Budapest, 2001)

Horváthné Dr. Gembiczky Erzsébet: Műszaki akusztika példatár

Dr. Augusztinovicz Fülöp: Az akusztikai tervezés számítógépes módszerei
(Jegyzet, Budapest, 2002)

F.J. Fahy: Foundations of engineering acoustics.
Academic Press, London, 2001.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

8

Felkészülés zárthelyire

24

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

12

..

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Horváth Lászlóné dr.

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Augusztinovicz Fülöp

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék