Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A műszaki akusztika alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Technical Acoustics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mellék szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4129 7. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Augusztinovicz Fülöp

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika, Hálózatok és rendszerek, Elektromágneses terek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hangtechnika fizikai és műszaki akusztikai alapfogalmainak megismertetése, az akusztikai, mechanikai és elektromechanikai rendszerek elméletének tárgyalása, a fenti elveken működő elektroakusztikai eszközök tulajdonságainak és számítási módszereinek ismertetése, továbbá a műszaki akusztika hangtechnikával kapcsolatos más részterületeinek (teremakusztika, rezgésakusztika és numerikus akusztika) áttekintése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. ALAPfogalmak

  Hangtani alapfogalmak. A hangtér hullámegyenlete. Speciális megoldások: sík- és gömbhullámú hangtér. Hangintenzitás és hangteljesítmény. Megoldás kisfrekvencián: akusztikai koncentrált elemek.

  Rudak longitudinális rezgései. Hullámegyenlet és megoldása, megoldás hullámhosszhoz képest rövid rudakra: mechanikai koncentrált elemek.

  Akusztikai-mechanikai-villamos analógia és alkalmazása.

  2. Elektromechanikai átalakítók

  Állandó légrésű mágneses (dinamikus) átalakító, kapacitív és piezoelektromos átalakító.

  Alkalmazások: zárt dobozos hangszóró, felületi akusztikai hullámvezető (SAW) eszközök.

  3. Sugárzók

  Hangkeltés gáznemű közegben, a hullámegyenlet gömbhullámú megoldása. Elemi sugárzók, sugárzási impedancia és elsugárzott teljesítmény. Sugárzók iránykarakterisztikája.

  Hangszóró hangfalban, mélyreflex dobozban, tölcsérrel és sáváteresztő dobozban.

  A dinamikus fejhallgatók szerkezete, működése és akusztikai jellemzői.

  4. Mikrofonok

  Általános tulajdonságok: érzékenység, az érzékenység frekvencia- és irányfüggése.

  Kondenzátor, dinamikus és piezoelektromos mikrofonok gömb, kardioid és nyolcas iránykarakterisztikával. Élesen irányított mikrofonok.

  4. Hangterjedés és akusztikai tervezés

  A teremhangtan alapjai. Termek akusztikai tulajdonságai, hangtér-jellemzők.

  Hangvisszaverődés és elnyelés, hanggátlás és hangszigetelés, henglesugárzás lemezekről.

  Az akusztikai tervezés területei, lehetőségei és eszközei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A hallgatók négy kis ZH-t írnak. A kis ZH-k megírására 3-4 hetenként kerül sor. A kis ZH-k pótlására nincs lehetőség, meg nem írt ZH 0 eredményű. Vizsgára bocsátható az a hallgató, akinek a kis ZH átlaga és a feladat osztályzata legalább elégséges.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli.

  Ismétlő vizsgát a sikertelen vizsgát követő min. 5 napon túl lehet tenni. A vizsgaosztályzat a szóbeli vizsga eredménye.

  c. Elővizsga: Az elővizsga feltétele: legalább közepes kis ZH átlag és feladat osztályzat.

  11. Pótlási lehetőségek

  A mindenkori tvsz. rendelkezéseinek megfelelően.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgát megelőző napon, előzetes egyeztetés esetén.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Granát János – Horváthné Dr. Gembiczky Erzsébet: Műszaki akusztika (Jegyzet, Budapest, 2001)

  Horváthné Dr. Gembiczky Erzsébet: Műszaki akusztika példatár

  Dr. Augusztinovicz Fülöp: Az akusztikai tervezés számítógépes módszerei
  (Jegyzet, Budapest, 2002)

  F.J. Fahy: Foundations of engineering acoustics.
  Academic Press, London, 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  8

  Felkészülés zárthelyire

  24

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  12

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth Lászlóné dr.

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Augusztinovicz Fülöp

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék