Mobil hírközlés alapjai

A tantárgy angol neve: Introduction to Mobile Telecommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykettős

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4128 7. 4/0/0/v 5 1/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pap László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pap László

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Híradástechnika, Valószínűségszámítás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Híradástechnika

7. A tantárgy célkitűzése

A korszerű távközlő rendszerek talán leggyorsabban fejlődő területe a mobil rádiós kommunikáció. A tárgy fő célja azoknak az elméleti alapoknak és gyakorlati eljárásoknak az összefoglalása, melyek a leginkább használatosak ezen a szakterületen.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások az alábbi fontos szakterületeket ölelik fel:

(i) Bevezetés

- A digitális mobil rádiós rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak

- A mobil rádiójelek leírási módja, a mobil rádiócsatorna típusai

- A többszörös hozzáférés alapmódszerei

- Áttekintés a mobil kommunikációs rendszerek fejlődéséről

- Forgalomelméleti alapfogalmak

(ii) A mobil rádiócsatorna jellemzése

- Komplex alapsávi jelkezelés

- A mobil rádiócsatorna típusai és azok jellemzői, a csatornák osztályozása

- A Bello-függvények

- Gyakorlati csatornaparaméterek

(iii) A terjedési csillapítás és a fading becslése, a fading hatásának csökkentése

- Csillapításbecslés sík terepen és hegyes vidéken (elméleti és gyakorlati modellek)

- A pont-pont közötti átvitel vizsgálata, az árnyékolás hatása

- A fading típusai (amplitudó- fázis- és frekvenciaingadozások a rádiócsatornában)

- Diverziti és kombájning módszerek

(iv) Interferenciák mobil rádiós rendszerekben

- Az interferenciák forrásai

- Az interferenciák típusai

(v) Modulációs és csatornakódolási eljárások

- Modern analóg modulációs rendszerek (SSB)

- A digitális moduláció alaptípusai (PSK, APSK, FSK, QAM stb.)

- Folytonos fázisú modulációs rendszerek (MSK, GMSK, TFM stb.)

- Szórt spektrumú modulációs eljárások (DS, FH, TH és hibrid rendszerek)

- A különböző modulációs rendszerek viselkedésse fadinges csatornában

- A különböző modulációs eljárások sávigénye, frekvenciatervek

- Inteleaving technikák

- Konvoluciós kódok

- Blokk kódok

(vi) A cellás rendszerek felépítése

- A frekvencia újrafelhasználás elve, a cella rendszerek alapparaméterei

- A mikrocellás rendszerek

- A cellás rendszerek főbb jellemzői, a különböző rendszerek összehasonlítása (területi ellátottság, spektrális hatékonyság, forgalmi paraméterek)

(vii) Véletlen hozzáférésű mobil rádiós rendszerek

- Az ALOHA eljárás típusai és azok paraméterei (forgalom, áteresztőképesség, késleltetés)

- A közel-távol hatás, a felhasználók térbeli eloszlásának hatása

- A vevőbefogás mechanizmusa és a frekvencia újrafelhasználás mobil csomagkapcsolt hálózatokban

- Földi és műholdas mobil rendszerek

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

b. A vizsgaidőszakban: Írásban és szóban.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Félévvégi osztályzat kialakítása:

c. Elővizsga:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

W.C.Y. Lee: Mobile Communications Design Fundamentals, J. Wiley and Sons, New York, 1993

G.C.Hess: Land Mobile Radio System Engineering; Artech Hause, Boston - London, 1993

J-P. Linnartz: Narrowband Land-Mobile Radio Networks, Artech Hause, Boston-London, 1993

R. Steele: Mobile Radio Communications, Pentech Press, London, 1992

J. Proakis: Digital Communications, Mc Graw-Hill 1989

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pap László

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék