Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil hírközlés alapjai

  A tantárgy angol neve: Introduction to Mobile Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykettős

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4128 7. 4/0/0/v 5 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pap László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pap László

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Híradástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű távközlő rendszerek talán leggyorsabban fejlődő területe a mobil rádiós kommunikáció. A tárgy fő célja azoknak az elméleti alapoknak és gyakorlati eljárásoknak az összefoglalása, melyek a leginkább használatosak ezen a szakterületen.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások az alábbi fontos szakterületeket ölelik fel:

  (i) Bevezetés

  - A digitális mobil rádiós rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak

  - A mobil rádiójelek leírási módja, a mobil rádiócsatorna típusai

  - A többszörös hozzáférés alapmódszerei

  - Áttekintés a mobil kommunikációs rendszerek fejlődéséről

  - Forgalomelméleti alapfogalmak

  (ii) A mobil rádiócsatorna jellemzése

  - Komplex alapsávi jelkezelés

  - A mobil rádiócsatorna típusai és azok jellemzői, a csatornák osztályozása

  - A Bello-függvények

  - Gyakorlati csatornaparaméterek

  (iii) A terjedési csillapítás és a fading becslése, a fading hatásának csökkentése

  - Csillapításbecslés sík terepen és hegyes vidéken (elméleti és gyakorlati modellek)

  - A pont-pont közötti átvitel vizsgálata, az árnyékolás hatása

  - A fading típusai (amplitudó- fázis- és frekvenciaingadozások a rádiócsatornában)

  - Diverziti és kombájning módszerek

  (iv) Interferenciák mobil rádiós rendszerekben

  - Az interferenciák forrásai

  - Az interferenciák típusai

  (v) Modulációs és csatornakódolási eljárások

  - Modern analóg modulációs rendszerek (SSB)

  - A digitális moduláció alaptípusai (PSK, APSK, FSK, QAM stb.)

  - Folytonos fázisú modulációs rendszerek (MSK, GMSK, TFM stb.)

  - Szórt spektrumú modulációs eljárások (DS, FH, TH és hibrid rendszerek)

  - A különböző modulációs rendszerek viselkedésse fadinges csatornában

  - A különböző modulációs eljárások sávigénye, frekvenciatervek

  - Inteleaving technikák

  - Konvoluciós kódok

  - Blokk kódok

  (vi) A cellás rendszerek felépítése

  - A frekvencia újrafelhasználás elve, a cella rendszerek alapparaméterei

  - A mikrocellás rendszerek

  - A cellás rendszerek főbb jellemzői, a különböző rendszerek összehasonlítása (területi ellátottság, spektrális hatékonyság, forgalmi paraméterek)

  (vii) Véletlen hozzáférésű mobil rádiós rendszerek

  - Az ALOHA eljárás típusai és azok paraméterei (forgalom, áteresztőképesség, késleltetés)

  - A közel-távol hatás, a felhasználók térbeli eloszlásának hatása

  - A vevőbefogás mechanizmusa és a frekvencia újrafelhasználás mobil csomagkapcsolt hálózatokban

  - Földi és műholdas mobil rendszerek

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban: Írásban és szóban.

  Vizsgára bocsátás feltételei:

  Félévvégi osztályzat kialakítása:

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  W.C.Y. Lee: Mobile Communications Design Fundamentals, J. Wiley and Sons, New York, 1993

  G.C.Hess: Land Mobile Radio System Engineering; Artech Hause, Boston - London, 1993

  J-P. Linnartz: Narrowband Land-Mobile Radio Networks, Artech Hause, Boston-London, 1993

  R. Steele: Mobile Radio Communications, Pentech Press, London, 1992

  J. Proakis: Digital Communications, Mc Graw-Hill 1989

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pap László

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék