Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rádió és televízió-rendszerek

  A tantárgy angol neve: Broadcasting Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4122 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bozóki Sándor

  külső mts.

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, Villamosságtan

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a kábeltelevíziós rendszereken jelenleg már alkalmazott és a jövőben alkalmazásra kerülő hang-, kép- és adatátviteli eljárásokkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Analóg kép- és hangátviteli rendszerek

  • színméréstan alapjai, a színes TV színmérő rendszere
  • fekete-fehér képátvitel, a szinkronizmus felépítése
  • NTSC kódolási eljárás, a kóder és dekóder felépítése
  • PAL kódolási eljárás, a kóder és dekóder felépítése
  • SECAM kódolás alapjai
  • mono és sztereó/kettős hangú átvitel megvalósításának módjai
  • a képműsorszóró adó rendszertechnikája
  • a TV-vevő rendszertechnikája, intercarrier elv
  • műholdas műsorszórás, MAC kódolási rendszerek
  • újgenerációs TV-rendszerek, IDTV, EDTV, HDTV koncepciók
  • mono és sztereó FM műsorszórás

  Digitális kép- és hangátviteli rendszerek

  • videojel digitalizálása, fontosabb videoformátumok
  • a videojelben lévő redundanciák, forráskódolás (tömörítés) lehetősége, típusai, azok jellemzői
  • intra- és interframe alapú kódolás: predikció, DCT, mozgásbecslés, mozgáskompenzáció
  • MPEG-1 videokódolás: rétegszerkezet, képtípusok, a dekóder felépítése, bitsebesség vezérlés
  • MPEG-2 videokódolás: félkép- és képalapú tömörítés, profil-szint kombinációk
  • digitális hangtömörítés alapjai, az MPEG-1 Layer I., II., III. típusú kódolás folyamata
  • rendszerszintű bitfolyam képzése az MPEG-1 és MPEG-2 eljárásban, program és transport bitfolyam
  • műholdas és kábeles digitális műsorszórás, DVB-S és DVB-C csatornakódolási eljárások jellemzői: hibavédelem, moduláció

  Egyirányú és interaktív adatátviteli rendszerek

  • Járulékos egyirányú adatátvitel a TV-műsorszórásban
  • Internet adatátvitel megvalósítása kábeltelevíziós hálózatokban, kábelmodem rendszerek
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli és szóbeli

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Ferenczy Pál: Video- és hangrendszerek (J5-1418)

  Ralf Steinmetz: Multimédia - Bevezetés és alapok, Springer Hungarica Kft., Budapest, 1995 ISBN 963 8455 79 9 (esetleg ajánlott)

  A tanszék által készített, az órákon kiosztott segédanyagok

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bozóki Sándor

  külső mts.

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Pálinszki Antal

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék