Műszaki akusztika

A tantárgy angol neve: Technical Acoustics

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4107 7. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Lászlóné,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Horváth Lászlóné dr.

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, Fizika, Hálózatok és rendszerek, Elektromágneses terek, Anyagtudomány

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatókkal megismertetni a mechanikai, akusztikai és elektromechanikai rendszerek elméletét, a fenti elveken működő elektroakusztikai eszközök tulajdonságait és számítási módszereit, valamint az akusztikai környezet jellemzőit és tervezési alapjait.

8. A tantárgy részletes tematikája

I. ALAPISMERETEK

1. Mechanikai rendszerek

Koncentrált és elosztott paraméterű mechanikai rendszerek tulajdonságai. Elektromos analóg hálózatok.

2. Elektromechanikai átalakítók

Állandó és változó légrésű, mágneses és elektromos rendszerű átalakítók. Magnetostrikciós és piezoelektromos átalakítók. A mágneses átalakítók megvalósításához: kemény- és lágymágneses anyagok tulajdonságai; mágneskörök tervezése.

3. Akusztikai rendszerek

A hangtér hullámegyenlete. Speciális megoldások: sík- és gömbhullámú hangtér. Az akusztikai tápvonal és az akusztikai impedancia. Hangkeltés gáznemű közegben. Sugárzási impedancia és elsugárzott teljesítmény. Sugárzók iránykarakterisztikája. Irányítási tényező és irányítási index.

II. ALKALMAZÁSOK

1. Hangszórók

Általános jellemzők: az érzékenység fogalma, frekvencia- és fázis (futási idő) menete. Iránykarakterisztika, hatásfok. A közvetlen sugárzó és a tölcséres hangszórók szerkezete, működése és tulajdonságai. Többutas rendszerek és váltószűrők tervezése. Hangszóró dobozok: zárt- és mélyreflex dobozok, sáváteresztő szubbasszusok.

2. Fejhallgatók

A mágneses és dinamikus fejhallgatók szerkezete, működése és akusztikai jellemzői.

3. Mikrofonok

Általános tulajdonságok: érzékenység, az érzékenység frekvencia- és irányfüggése. Az akusztikai működés és az irányérzékenység kapcsolata. Kondenzátor és dinamikus mikrofonok gömb, kardioid és nyolcas iránykarakterisztikával. Élesen irányított mikrofonok.

4. Zárt terek akusztikája

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A hallgatók öt kis ZH-t írnak, és egy házi feladatot készítenek. A kis ZH-k megírására 2-3 hetenként kerül sor, a házi feladat kiadásának javasolt időpontja a 7. tanulmányi hét. A kis ZH-k pótlására nincs lehetőség, meg nem írt ZH 0 eredményű. Vizsgára bocsájtható az a hallgató, akinek a kis ZH átlaga és a feladat osztályzata legalább elégséges. Aki nem éri el a fenti átlagot, csak utóvizsga jeggyel vizsgázhat.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli.

Ismétlő vizsgát a sikertelen vizsgát követő min. 5 napon túl lehet tenni. A vizsgaosztályzat a szóbeli vizsga eredménye.

c. Elővizsga: Az elővizsga feltétele: legalább közepes kis ZH átlag és feladat osztályzat.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Sokszorosított tanszéki segédlet

Horváthné Gembiczky Erzsébet: Műszaki akusztika példatár

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Horváth Lászlóné dr.

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék