Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műszaki akusztika

  A tantárgy angol neve: Technical Acoustics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4107 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Lászlóné,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth Lászlóné dr.

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika, Hálózatok és rendszerek, Elektromágneses terek, Anyagtudomány

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatókkal megismertetni a mechanikai, akusztikai és elektromechanikai rendszerek elméletét, a fenti elveken működő elektroakusztikai eszközök tulajdonságait és számítási módszereit, valamint az akusztikai környezet jellemzőit és tervezési alapjait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. ALAPISMERETEK

  1. Mechanikai rendszerek

  Koncentrált és elosztott paraméterű mechanikai rendszerek tulajdonságai. Elektromos analóg hálózatok.

  2. Elektromechanikai átalakítók

  Állandó és változó légrésű, mágneses és elektromos rendszerű átalakítók. Magnetostrikciós és piezoelektromos átalakítók. A mágneses átalakítók megvalósításához: kemény- és lágymágneses anyagok tulajdonságai; mágneskörök tervezése.

  3. Akusztikai rendszerek

  A hangtér hullámegyenlete. Speciális megoldások: sík- és gömbhullámú hangtér. Az akusztikai tápvonal és az akusztikai impedancia. Hangkeltés gáznemű közegben. Sugárzási impedancia és elsugárzott teljesítmény. Sugárzók iránykarakterisztikája. Irányítási tényező és irányítási index.

  II. ALKALMAZÁSOK

  1. Hangszórók

  Általános jellemzők: az érzékenység fogalma, frekvencia- és fázis (futási idő) menete. Iránykarakterisztika, hatásfok. A közvetlen sugárzó és a tölcséres hangszórók szerkezete, működése és tulajdonságai. Többutas rendszerek és váltószűrők tervezése. Hangszóró dobozok: zárt- és mélyreflex dobozok, sáváteresztő szubbasszusok.

  2. Fejhallgatók

  A mágneses és dinamikus fejhallgatók szerkezete, működése és akusztikai jellemzői.

  3. Mikrofonok

  Általános tulajdonságok: érzékenység, az érzékenység frekvencia- és irányfüggése. Az akusztikai működés és az irányérzékenység kapcsolata. Kondenzátor és dinamikus mikrofonok gömb, kardioid és nyolcas iránykarakterisztikával. Élesen irányított mikrofonok.

  4. Zárt terek akusztikája

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A hallgatók öt kis ZH-t írnak, és egy házi feladatot készítenek. A kis ZH-k megírására 2-3 hetenként kerül sor, a házi feladat kiadásának javasolt időpontja a 7. tanulmányi hét. A kis ZH-k pótlására nincs lehetőség, meg nem írt ZH 0 eredményű. Vizsgára bocsájtható az a hallgató, akinek a kis ZH átlaga és a feladat osztályzata legalább elégséges. Aki nem éri el a fenti átlagot, csak utóvizsga jeggyel vizsgázhat.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli.

  Ismétlő vizsgát a sikertelen vizsgát követő min. 5 napon túl lehet tenni. A vizsgaosztályzat a szóbeli vizsga eredménye.

  c. Elővizsga: Az elővizsga feltétele: legalább közepes kis ZH átlag és feladat osztályzat.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Sokszorosított tanszéki segédlet

  Horváthné Gembiczky Erzsébet: Műszaki akusztika példatár

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth Lászlóné dr.

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék