Digitális jelek és rendszerek analízise

A tantárgy angol neve: Analysis of Digital Signals and Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Digitális jelfeldolgozás szakirányv

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4106 7. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gaál József,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Gaál József

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

dr. Elek Kálmán

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valós és komplex analízis, Valószínűség számítás, Hálózatok és rendszerek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Ez a tárgy a modul fogalmi alapozó tárgya. Figyelembe véve a tanulmányi előzményeket, összekötő tárgy a digitális jelfeldolgozás haladóbb témakörei felé. Készségszinten használható alapokat és egységes szemléletet ad a későbbiekben szükséges matematikai, jel-, rendszer- és hálózatelméleti területeken.

8. A tantárgy részletes tematikája

Jel-, rendszer- és hálózatelméleti alapok.

Jelek leírása az idő-, a frekvencia- és az operátor tartományokban

Valós- és komplex analízis: vektorok, sorozatok, függvények, transzformációk

Fourier transzformációk, Z-transzformáció

Rendszer osztályok, rendszeregyenletek, rendszer jellemzők

Diszkrétidejű jelfolyam hálózatok

Stacioner folyamatok

Sebesség konverziós jelfeldolgozás

Decimálás, interpolálás

Alulmintavételezés, túlmintavételezés

Szűrőbankok

Jelanalízis technológiák

FFT

Korreláció és spektrumanalízis, spektrum becslés

modell identifikálás

Jeldigitalizálás, Hullámforma kódolók

Kvantálók

Differenciális kódolók

Részsávú kódolók

Transzformációs kódolók

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Előadás jegyzet készítése, az alőadásokon felvetett kis példák otthoni megoldása.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga kombinált: példamegoldó írásbeli részből és egy problémakör szóbeli előadásából áll.

c. Elővizsga: - a hallgatók kívánságának megfelelően, megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadók által készített jegyzetek és segédletek.

Simonyi Ernő: Digitális szűrők Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1984.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Gaál József

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

dr. Elek Kálmán

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék