Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális jelek és rendszerek analízise

  A tantárgy angol neve: Analysis of Digital Signals and Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Digitális jelfeldolgozás szakirányv

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4106 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gaál József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Gaál József

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Elek Kálmán

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valós és komplex analízis, Valószínűség számítás, Hálózatok és rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ez a tárgy a modul fogalmi alapozó tárgya. Figyelembe véve a tanulmányi előzményeket, összekötő tárgy a digitális jelfeldolgozás haladóbb témakörei felé. Készségszinten használható alapokat és egységes szemléletet ad a későbbiekben szükséges matematikai, jel-, rendszer- és hálózatelméleti területeken.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Jel-, rendszer- és hálózatelméleti alapok.

  Jelek leírása az idő-, a frekvencia- és az operátor tartományokban

  Valós- és komplex analízis: vektorok, sorozatok, függvények, transzformációk

  Fourier transzformációk, Z-transzformáció

  Rendszer osztályok, rendszeregyenletek, rendszer jellemzők

  Diszkrétidejű jelfolyam hálózatok

  Stacioner folyamatok

  Sebesség konverziós jelfeldolgozás

  Decimálás, interpolálás

  Alulmintavételezés, túlmintavételezés

  Szűrőbankok

  Jelanalízis technológiák

  FFT

  Korreláció és spektrumanalízis, spektrum becslés

  modell identifikálás

  Jeldigitalizálás, Hullámforma kódolók

  Kvantálók

  Differenciális kódolók

  Részsávú kódolók

  Transzformációs kódolók

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Előadás jegyzet készítése, az alőadásokon felvetett kis példák otthoni megoldása.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga kombinált: példamegoldó írásbeli részből és egy problémakör szóbeli előadásából áll.

  c. Elővizsga: - a hallgatók kívánságának megfelelően, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadók által készített jegyzetek és segédletek.

  Simonyi Ernő: Digitális szűrők Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1984.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Gaál József

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Elek Kálmán

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék