Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A digitális jelfeldolgozás eszközei

  A tantárgy angol neve: Tools of Digital Signal Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4105 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pfliegel Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pfliegel Péter

  adjunktus

  Híradástechnikai

  dr. Pápay Zsolt

  docens

  Híradástechnikai

  dr. Gaál József

  adjunktus

  Híradástechnikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Híradástechnika, Méréstechnika, Programozás.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a digitális jelfeldolgozás korszerű hardver és szoftver eszközeivel, egyúttal összekötő kapocs szerepét játszva a párhuzamosan futó "Digitális jelfeldolgozás elmélete" c. tárgy valamint a mellékszakirányt lezáró "Digitális jelfeldolgozás laboratórium" gyakorlatai között.

  A tananyag egy-egy negyede a jelfeldolgozás front-end eszközeit, algoritmusait és azok szimulációs módszereit mutatja be, míg a másik fele a jelfeldolgozó processzorok felépítésével, programozásával és a külvilághoz való illesztésükkel foglalkozik. A tárgyalásmód koncepciója és mélysége olyan, hogy a hallgatók egyrészt képesek legyenek általánosan eligazodni a digitális jelfeldolgozás egyre bővülő és átalakuló eszköztárában, másrészt a kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok alatt erőiket a szoftver és hardver környezettel való ismerkedés helyett a megoldandó feladatra tudják koncentrálni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A. Jeldigitalizálás és rekonstrukció.

  Funkcionális dekompozíció. Univerzalitás és jelspecifikusság.

  Jeldigitalizálás (input). Struktúrák, jel és adatinterfész. Dinamikus minősítés.

  Jelrekonstrukció (output). Struktúrák, jel és adatinterfész. Dinamikus minősítés.

  Kommunikációs interfészek. Soros és párhuzamos struktúrák. Regiszter-bázisú és üzenet vezérlés. Célhardverek és szoftver támogatás.

  B. Jelfeldolgozó processzorok

  DSP architektúrák. On-chip erőforrások, off-chip környezet, interfészek.

  Többfázisú órajel, a pipeline üzemmód. Fix- és lebegőpontos processzorok. Számábrázolás. Mnemonikus és algebrai utasításkészlet, DSP-specifikus utasítások.

  A TMS DSP családfa. A TMS320C54x család részletes bemutatása.

  Hardver és szoftver fejlesztő környezetek. DSP alkalmazások.

  C. Matlab szimulációs és tervező szoftver

  Jelgenerálás és jelanalízis, transzformációk, szűrő tervezés, algoritmus szimuláció.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A foglalkozások egy része hagyományos táblás előadás ill. vetítéssel egybekötött prezentáció, más részük szímítógépes laboratóriumban vezetett laboratóriumi gyakorlatok.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: eredményes (vizsgapontszámmal igazolt) munka a számítógépes laboratóriumban

  b. A vizsgaidőszakban: eredményes írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: min 50%-os hallgatói létszám igénye esetén, a szorgalmi időszak utolsó hetében
  11. Pótlási lehetőségek

  A mindenkori tvsz. rendelkezéseinek megfelelően.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgát megelőző napon, illetve alkalomszerűen, személyes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadók által kiadott sokszorosított segédletek, felhasználói kézikönyvek, letölthető elektronikus segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pfliegel Péter

  adjunktus

  Híradástechnikai

  Dr. Pápay Zsolt

  docens

  Híradástechnikai

  Dr. Gaál József

  adjunktus

  Híradástechnikai