Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Video és hangátviteli rendszerek I.

  A tantárgy angol neve: Video and Audio Delivery Systems I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnikai főszakirány

  Kötelező

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4095 7. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A főszakirány “Hírközléselmélet” című tárgya.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A főszakirány “Hírközléselmélet” című tárgya.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy megismerteti a hallgatókat a színmérési alapokkal, az analóg elvű fekete-fehér és színes képátviteli rendszerekkel, azok rendszertechnikájával, vétel- és méréstechnikájával, valamint a képet kísérő hang és járulékos adatszolgáltatások felépítésével. Ismertetésre kerülnek a kamerák és a kijelzők. Végül az analóg elvű, mono, és sztereo földi műsorszórás hangátviteli rendszereinek felépítését, és a járulékos adatátviteli módokat vesszük sorra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Fénytechnika, színmérés, képalkotás, képvisszaadás

  • Fénytechnikai mennyiségek. CIE V(l). Fekete-test. A CIE színdiagram.
  • Jellemző hullámhossz, színtartalom, színsűrűség. Az additív színkeverés szabálya.
  • CIE/XYZ és az FCC/RGB közötti átszámítás.
  • Spektrálszínek helye a CIE rendszerben. Spektrális színösszetevő függvények.
  • A helyes színvisszaadás elvi követelménye.
  • Világosság-tv, színezet-tv, telítettség-tv. Területdiagram. Színkülönbségi jelek.
  • Képfelvevő eszközök és felépítésük (CRT, CCD). Gamma-torzítás és korrigálása.
  • Képvisszaadó eszközök és felépítésük (CRT, CCD, plazma).

  Analóg képátviteli rendszerek és értéknövelő szolgáltatások

  • Földi televíziós rendszerek RF jellemzői.
  • Váltott-soros képbontás. Szinkronjel és a fekete-fehér jel felépítése.
  • Az NTSC rendszer. Az NTSC kódolás és dekódolás felépítése.
  • A PAL rendszer: burst, periodicitás, spektrum, kódolás és dekódolás, PAL fésűszűrés.
  • A SECAM rendszer felépítése
  • A tv-adó felépítése.
  • A tv-vevő felépítése. Az IDTV felépítése, sajátosságai.
  • Sztereo/kettős hangú tv-képet kísérő hangátviteli rendszerek.
  • Műholdas műsorszórás, műhold-Föld összeköttetés, a kül- és beltéri egység felépítése. A műholdas műsorszórás PAL/NTSC kódolási rendszerei. A MAC rendszercsalád.
  • A képet kísérő értéknövelő szolgáltatások: teletext VPS, PDC.

  Analóg hangátviteli rendszerek és értéknövelő szolgáltatások

  • AM, FM mono és sztereó hangműsorszórás.

  Az RDS rendszer felépítése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 NZH megírása

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH.

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH.

  b. A vizsgaidőszakban: Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel szerezhető meg.

  A vizsga írásbeli.

  1. Elővizsga: Feltétele: legalább közepes NZH.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  A vizsga időszakban minden vizsga előtti napon 10 – 12 óra között, az IE 420-as szobában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  64

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék