Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Video és hangátviteli rendszerek II.

  A tantárgy angol neve: Video and Audio Delivery Systems II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnikai főszakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4094 8. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A főszakirány “Videó- és hangátviteli rendszerek I.” és a “Hírközléselmélet” című tárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A főszakirány “Videó- és hangátviteli rendszerek I.” és a “Hírközléselmélet” című tárgyak.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a digitális kép és hang műsorszórásban használt elvekkel, rendszertechnikával és a gyakorlati megvalósítás alapvető kérdéseivel. Ennek során kitérünk a videó- és hangtechnikában alkalmazott bitsebesség csökkentési eljárásokra, azok minősítésére, a digitális videó és audió műsorszórás felépítésére, rendszertechnikája, a vevőkészülék felépítésére és a méréstechnikára.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Digitális képátvitel

  • A videojel digitalizálása, tömörítés nélküli szabványok, interfészek, képformátumok.
  • Mozgókép-redundancia csökkentésének elvi alapjai. Irreverzibilis és reverzibilis kódolás. DPCM. Transzformációs kódolások. Mozgásbecslés. Mozgásvektor értelmezése. Keresési stratégiák.
  • JPEG kódolás alapjai.
  • Az MPEG-1 videó-kódolás.
  • Az MPEG-2 videókódolás. A TS és PS felépítése.
  • Digitális képműsorszórás elve, struktúrája, az alkalmazható médiák. Műholdas, kábeles és földi digitális műsorszórás jellemzői.
  • A digitális televíziós rendszerek transzport és RF szintű méréstechnikája.
  • Interaktív televíziós rendszerek felépítése, kapcsolata az IP alapú kommunikációs rendszerekkel.
  • Az MPEG-4 kódolás céljai, kódolási eszközei, profilok és szintek.

  Digitális hangátvitel

  • Akusztikai alapok. A hallás fiziológiai tulajdonságai. Halláselfedési jelenségek. Kritikussávok.
  • Hang redundancia csökkentés alapjai. A bitsebesség csökkentés minősítése. Prediktív és adaptív prediktív kódolás és dekódolás. Részsávos kódolás, dekódolás.
  • Az MPEG audió kódolás kialakulása, rétegszerkezete, sajátosságai.
  • Dolby AC-3, PASC és ATRAC stb. kódolások.
  • MPEG-2 audió kódolás sajátosságai.

  Digitális hangműsorszórás (DAB és DRM) elve, filozófiája, hibavédelem, időátszövés, OFDM moduláció.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 NZH megírása

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH.

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH.

  b. A vizsgaidőszakban: Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel szerezhető meg.

  A vizsga írásbeli

  1. Elővizsga: - Feltétele: legalább közepes NZH.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  A vizsga időszakban minden vizsga előtti napon 10 – 12 óra között, az IE 420-as szobában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  64

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék