Intézményi és magánhálózatok

A tantárgy angol neve: Enterprise and Private Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4075 8. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dallos György,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szabó Csaba

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Dallos György

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Informatika, Integrált távközlés

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyat:

Neptun-kód Cím

vitt4031 Közcélú hálózatok

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy elsődleges célja az intézményi- és magánhálózatokban alkalmazott korszerű technikák, technológiák megismertetése. A lokális és nagyterületű számítógép-hálózatok funkcióinak, az azokat megvalósító protokolloknak a részletes bemutatása, vizsgálata, különös tekintettel az alsó négy réteg megoldásaira. A tárgy konkrét példákon keresztül kívánja meg elmélyíteni az általános modellekről szerzett ismereteket.

8. A tantárgy részletes tematikája

A számítógép-hálózatok célja, jellemző alkalmazásaik, alapfogalmaik.

Az ISO OSI referenciamodelljének áttekintése, célja és gyakorlati jelentősége.

A fizikai réteg szolgáltatásai, alapvető fogalmai. Topológiák.

Adatkapcsolatok: kapcsolt és üzenetszórásos struktúrák; nyalábolás és többszörös hozzáférés.

Lokális számítógép-hálózatok:

CSMA/CD - Ethernet; token ring; token bus; FDDI - közegek, közeghozzáférés, teljesítőképesség; szolgáltatások.

Az LLC protokollok.

Bridge funkciók; szabványos eljárások: spanning tree és source routing; bridge típusok, képességek.

Nagyvárosi hálózat:

DQDB: kialakítása, szolgáltatásai, protokolljai, teljesítőképessége.

Nagyterületű számítógép-hálózatok

X.25, keret továbbítás (frame relay), SMDS - az előfizetői interface-ek, protokollok, hálózati működési jellemzők, szolgáltatások, teljesítmény-jellemzők, magán és közcélú alkalmazások.

Az ATM alkalmazása számítógép-hálózatokban.

Forgalomirányítás számítógép-hálózatokban: eljárások, protokollok, jellemző megoldások; router-ekkel kialakított hálózatok.

Szállítási protokollok, magasabb réteg protokollok.

Hálózatok tervezési és üzemeltetési alapjai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy felmérő NZH a 10-13 héten, ötfokozatú osztályzással.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli. A vizsgaosztályzat a vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szabó Csaba

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Dallos György

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék