Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intézményi és magánhálózatok

  A tantárgy angol neve: Enterprise and Private Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4075 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dallos György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Csaba

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Dallos György

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika, Integrált távközlés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyat:

  Neptun-kód Cím

  vitt4031 Közcélú hálózatok

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy elsődleges célja az intézményi- és magánhálózatokban alkalmazott korszerű technikák, technológiák megismertetése. A lokális és nagyterületű számítógép-hálózatok funkcióinak, az azokat megvalósító protokolloknak a részletes bemutatása, vizsgálata, különös tekintettel az alsó négy réteg megoldásaira. A tárgy konkrét példákon keresztül kívánja meg elmélyíteni az általános modellekről szerzett ismereteket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A számítógép-hálózatok célja, jellemző alkalmazásaik, alapfogalmaik.

  Az ISO OSI referenciamodelljének áttekintése, célja és gyakorlati jelentősége.

  A fizikai réteg szolgáltatásai, alapvető fogalmai. Topológiák.

  Adatkapcsolatok: kapcsolt és üzenetszórásos struktúrák; nyalábolás és többszörös hozzáférés.

  Lokális számítógép-hálózatok:

  CSMA/CD - Ethernet; token ring; token bus; FDDI - közegek, közeghozzáférés, teljesítőképesség; szolgáltatások.

  Az LLC protokollok.

  Bridge funkciók; szabványos eljárások: spanning tree és source routing; bridge típusok, képességek.

  Nagyvárosi hálózat:

  DQDB: kialakítása, szolgáltatásai, protokolljai, teljesítőképessége.

  Nagyterületű számítógép-hálózatok

  X.25, keret továbbítás (frame relay), SMDS - az előfizetői interface-ek, protokollok, hálózati működési jellemzők, szolgáltatások, teljesítmény-jellemzők, magán és közcélú alkalmazások.

  Az ATM alkalmazása számítógép-hálózatokban.

  Forgalomirányítás számítógép-hálózatokban: eljárások, protokollok, jellemző megoldások; router-ekkel kialakított hálózatok.

  Szállítási protokollok, magasabb réteg protokollok.

  Hálózatok tervezési és üzemeltetési alapjai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy felmérő NZH a 10-13 héten, ötfokozatú osztályzással.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli. A vizsgaosztályzat a vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Csaba

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Dallos György

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék