Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4050 8. 6/0/0/f 8 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzs- és a szakirány oktatás tantárgyai.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A törzsoktatás tantárgyai.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése, valós mérnöki feladatok megoldása. A tárgy keretén belül a hallgatók egy vagy több komplex, mérnöki feladatot oldanak meg, melynek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek (irodalmazás, rendszertervezés, részletes tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, a végleges megoldás elkészítése, tesztelése és dokumentálása), a részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

  Az önállólaboratórium során a hallgatók a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken a következő témakörökben mélyíthetik el elméleti és gyakorlati tudásukat:

  • DSP hardware és software kutatások és fejlesztések,
  • PC-be illeszthető különböző multimédia eszközök tervezése, kidolgozása,
  • multimédiás algoritmusok implementálása,
  • teletext kódolás és dekódolás továbbfejlesztése,
  • digitális hang- és képműsorszórás vevő berendezéseinek fejlesztése,
  • mikroprocesszorok és mikrokontrollerek a fogyasztói elektronikában,
  • űrkutatás,
  • speciális mérőberendezések tervezése és fejlesztése,
  • műsorszórás új modulációs módszerei,
  • NVOD és VOD kutatások, alkalmazások.

  Értékelés az elvégzett félévi munka és a félévvégi beszámolók alapján.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előző félév (7. szemeszter) utolsó kéthetében a hallgatók jelentkeznek a tanszék oktatói által meghirdetett témákra. A témák a tanszéki hirdető táblákon (I és St. épület) és az Interneten a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék honlapján, az önállólabor téma alatt találhatók meg.

  A jelentkezés az által történik, ha a hallgató egyeztetés után elfogadja az oktató követelményeit, az oktató elfogadja a hallgatót és a hallgató a Neptunon jelentkezik.

  Az önállólabor tevékenységet a konzultáló oktató ütemezi és osztályozza. Az önállólabor tevékenység szervezése során törekedni kell arra, hogy a mérnöki munka szinte minden fázisával megismerkedjenek a hallgatók.

  A félév végén kötelező jelleggel szóban és írásban beszámolnak a munkájukról és az elért eredményekről.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli, aki a hallgatóval közösen a félév elején megfogalmazza a végrehajtandó feladatokat. A hallgató kötelessége, hogy a feladattervnek megfelelően elvégezze az abban szereplő feladatokat.

  A hallgatók a félév utolsó hetében önállóan kis előadás keretében (max. 15 perc) ismertetik az önálló munka során elvégzett feladatokat és az elért eredményeket.

  Ugyancsak a félév utolsó hetében a hallgatóknak be kell adni az önálló munka írásbeli összefoglalását minimum 5 oldal terjedelemben.

  Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor a konzulenssel egyeztetett gyakorisággal beszámol a munka előrehaladásáról.

  A konzulens feladata, hogy azokról a munka végzéséhez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek az önállólaboratóriumban nincsenek meg: konzultációt szervezzen tanszéki- vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

  Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy konzulense számára a megfelelő feltételeket nem biztosítja, akkor a tématerület koordinátorához, a laboratórium vezető oktatójához vagy a tanszékvezetőhöz fordulhat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév elismeréséhez szükséges az önállólabort konzultáló oktató aláírása, amely megszerzésének követelményeit, a kitűzött feladatnak megfelelően az oktató határozza meg. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a kitűzött munka legalább elégséges szintű elvégzése, a szóbeli beszámoló megtartása és az írásbeli beszámoló elkészítése a szorgalmi időszak végéig.

  A félévvégi osztályzat három összetevőt tartalmaz:

  • a ténylegesen elvégzett önálló munka értékelése (érdemjegy: J1).
  • a félévvégi szóbeli beszámoló értékelése (érdemjegy: J2)
  • a félévvégi írásbeli beszámoló értékelése (érdemjegy: J3)

  Az önállólabor érdemjegyét a következő összefüggéssel határozzuk meg:

  , (0,5-ig lefele kerekítünk).

  Pótlási lehetőség nincs.

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az önálló labor témához az irodalom elérési helyeit a konzultáló oktató határozza meg.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék