Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Sorbanállásos rendszerek

  A tantárgy angol neve: Introduction to Queuing Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4032 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Telek Miklós

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítási alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a távközlés és telematika szakirány hallgatói megismerkedjenek a tömegkiszolgálás elméletének alapfogalmaival, modelljeivel és számítási módszereivel. A sorbanállási alapismeretek alkalmazásával a hallgatók képet kapnak a távközlésben alkalmazott teljesítőképességi modellezésről és teljesítményjellemzőkről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Valószínűségszámítási ismeretek összefoglaló véletlenfolyamatok bevezetése.

  Diszkrét és folytonos idejű Markov láncok. Születési-halálozási folyamatok. A folyamatok jellemzői és azok meghatározása különböző feltételek esetén.

  A sorbanálláselmélet alapvető sztochasztikus modelljei.. Sorbanállási alapfogalmak, Little-formula. Sorbanállási alapmodellek. Állapotfüggetlen érkezés és kiszolgálás (M/M/1) sor, állapotfüggő érkezés és kiszolgálás. Erlang formulák. M/G/1 sor, evolúciós egyenlet alkalmazása. Megszakításos és prioritásos kiszolgálás alapmodelljei. Burke tétel. Kitekintés a sorbanállási hálózatokra.

  Sorbanállási modellek alkalmazása. Vonal- és csomagkapcsolás teljesítőképességi modelljei. Cellakapcsolás (ATM). Véletlen hozzáférési eljárások modellezése. Jellegzetes kiszolgálási paraméterek meghatározása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, az előadásokon megoldott szemléltető feladatokkal.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  legalább 6 kis ZH, kétheti-háromheti ütemezéssel, megfelelt - nem megfelelt értékeléssel, részvétel kötelező

  a kis ZH-k 1/3-ának sikeres teljesítése esetén a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

  az aláírás megszerzéséhez legalább a kis ZH-k 2/3-ának sikeres teljesítése szükséges.

  kis ZH vizsgaidőszakban nem pótolható

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

  c. Elővizsga: elővizsga feltétele: a félévközi kötelezettségek megelőző sikeres teljesítése.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  L. Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás. Bevezetés a tömegkiszolgálási rendszerek elméletébe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

  M. Schwartz: Telecommunication Networks: Protocols, Modeling and Analysis, Addison-Wesley, 1987.

  T. G. Robertazzi: Computer Networks and Systems: Queueing Theory and Performance Evaluation, 2nd Edition, Springel-Verlag, 1994.

  Jereb L.-Telek M.: Sorbanállásos modellek, ftp:\\ftp.hit.bme.hu\telek

  Győrfi L.-Páli I.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Telek Miklós

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék