Műsorszórás méréstechnikai laboratórium

A tantárgy angol neve: Broadcasting Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Híradástechnika főszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4008 7. 0/0/2/f 3 2/4
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Imre,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Imre

egyetemi adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a főszakirány "Képátviteli rendszerek" tantárgya.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint az előző félév főszakirány laboratórium.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, ennek során mérési feladatokat és azokkal kapcsolatos gyakorlatokat hajtanak végre.

A laboratórium során a hallgatók megismerkednek a kép- és hangműsorszórásban alkalmazott speciális méréstechnika néhány fogásával. Ennek során közös mérés előkészítésben vesznek részt, majd két akusztikai és két videós mérést hajtanak végre.

Az értékelés a félév végén az elméleti felkészülés ellenőrzése, a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján történik.

8. A tantárgy részletes tematikája

Elméleti felkészítés a következő tématerületen: akusztikai mérések.

Mérések végzése az alábbi címekkel és témakörökkel:

Video-1. Összetett alapsávi fekete-fehér és PAL jel vizsgálata I.

Video-2. Összetett alapsávi fekete-fehér és PAL jel vizsgálata II.

Akusztika-1. Dinamikus hangszóró vizsgálata

Akusztika-2. Dinamikus mikrofon és hangsugárzó mérése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken történik, 2 órás szakirány gyakorlatok és 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában.

A félév során a hallgatók közösen 2 órás szakirány gyakorlatokon vesznek részt. Ezek száma a félév során 2.

Ezen kívül a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban 4 db. 4 órás mérésen vesznek részt. A mérocsoport beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félév kezdést követő második héten.

A mérésekre készülni kell a 10. pontban megadott helyen található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk. Ezzel az okkal csak egy mérés pótlására van mód.

Osztályzás a mérések előtti számonkérésen, a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A félév elismeréséhez szükséges a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy megszerzése. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

Az egyes mérések értékelése a következőképpen történik:

  • a mérések előtt a felkészülést ellenőrizzük (érdemjegy: J1)
  • a mérést folyamatosan értékeljük a következő szempontok alapján (érdemjegy J2):
  1. műszerkezelés gyakorlati és elméleti fogásai,
  2. elméleti jártasság,
  3. probléma felvetés és megoldás .
  • a mérési eredmények alapján (érdemjegy: J3).
  • a mérések végén a mérőcsoport valamennyi tagja, külön-külön kap egy-egy, a mérési utasításban található mérési feladatot, amit a mérésvezető jelenlétében végre kell hajtani (érdemjegy: J4)

Egyetlen mérés érdemjegyét a következő összefüggéssel határozzuk meg:

A laboratóriumi gyakorlatok érdemjegyét a négy mérésre kapott jegy átlaga adja:

, (0,5-ig lefele kerekítünk).

Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

b. A vizsgaidőszakban:

c. Elővizsga:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák. Ezek a következő ftp címen érhetők el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/kovacsi/.doc

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Imre

egyetemi adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék