Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műsorszórás méréstechnikai laboratórium

  A tantárgy angol neve: Broadcasting Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4008 7. 0/0/2/f 3 2/4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a főszakirány "Képátviteli rendszerek" tantárgya.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint az előző félév főszakirány laboratórium.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, ennek során mérési feladatokat és azokkal kapcsolatos gyakorlatokat hajtanak végre.

  A laboratórium során a hallgatók megismerkednek a kép- és hangműsorszórásban alkalmazott speciális méréstechnika néhány fogásával. Ennek során közös mérés előkészítésben vesznek részt, majd két akusztikai és két videós mérést hajtanak végre.

  Az értékelés a félév végén az elméleti felkészülés ellenőrzése, a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elméleti felkészítés a következő tématerületen: akusztikai mérések.

  Mérések végzése az alábbi címekkel és témakörökkel:

  Video-1. Összetett alapsávi fekete-fehér és PAL jel vizsgálata I.

  Video-2. Összetett alapsávi fekete-fehér és PAL jel vizsgálata II.

  Akusztika-1. Dinamikus hangszóró vizsgálata

  Akusztika-2. Dinamikus mikrofon és hangsugárzó mérése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken történik, 2 órás szakirány gyakorlatok és 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában.

  A félév során a hallgatók közösen 2 órás szakirány gyakorlatokon vesznek részt. Ezek száma a félév során 2.

  Ezen kívül a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban 4 db. 4 órás mérésen vesznek részt. A mérocsoport beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félév kezdést követő második héten.

  A mérésekre készülni kell a 10. pontban megadott helyen található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk. Ezzel az okkal csak egy mérés pótlására van mód.

  Osztályzás a mérések előtti számonkérésen, a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév elismeréséhez szükséges a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy megszerzése. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

  Az egyes mérések értékelése a következőképpen történik:

  • a mérések előtt a felkészülést ellenőrizzük (érdemjegy: J1)
  • a mérést folyamatosan értékeljük a következő szempontok alapján (érdemjegy J2):
  1. műszerkezelés gyakorlati és elméleti fogásai,
  2. elméleti jártasság,
  3. probléma felvetés és megoldás .
  • a mérési eredmények alapján (érdemjegy: J3).
  • a mérések végén a mérőcsoport valamennyi tagja, külön-külön kap egy-egy, a mérési utasításban található mérési feladatot, amit a mérésvezető jelenlétében végre kell hajtani (érdemjegy: J4)

  Egyetlen mérés érdemjegyét a következő összefüggéssel határozzuk meg:

  A laboratóriumi gyakorlatok érdemjegyét a négy mérésre kapott jegy átlaga adja:

  , (0,5-ig lefele kerekítünk).

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák. Ezek a következő ftp címen érhetők el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/kovacsi/.doc

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék