Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Képátviteli rendszerek

  A tantárgy angol neve: Video Broadcasting Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4006 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, Villamosságtan

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Hírközléselmélet, Műsorszórás adástechnikája

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó képet adni a hallgatóknak a napjainkban használatos, illetve bevezetésre váró képműsorszóró rendszerekről, az őket kisérő adatátviteli lehetőségekről és azok alapvető rendszertechnikájáról. Továbbá megismerteti a hallgatókat a korszerű képműsorvevők felépítésével és azok konstrukciójával. Természetesen a tárgy keretében bemutatásra kerülnek a műsorszórás a telekommunikáció és a multimédia kapcsolódási pontjai.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Fény és színmérési alapfogalmak.

  • CIE színmérő és a színes televízió színmérő rendszere.

  Kijelzők és kamerák

  Hagyományos (földi) képátviteli rendszerek.

  - Akromatikus és az NTSC, PAL, SECAM rendszer, analóg és digitális kóder és dekóder.

  Műholdas műsorszórás.

  - Geostacionárius pálya, műhold-Föld összeköttetés felépítése, a vétel rendszertechnikája.

  - Műholdas műsorszórás kódolási rendszerei (PAL, NTSC, MAC).

  - A képet kísérő járulékos szolgáltatások.

  • Teletext (FLOF, FASTEXT, TOP) felépítése, a kóder és dekóder rendszertechnikája.
  • Járulékos adatátvitel (PDC, VPS)

  - A tv-vevő felépítése.

  - Általános tömbvázlat, a hangoló egység a KF és a szinkronizmus felépítése.

  • Analóg és digitális képcsatorna megvalósítási módjai.
  • A képminőség javítás analóg és digitális módszerei.

  - HDTV (High Definition Television) elképzelések.

  - Digitális képátvitel.

  - Mozgókép-redundancia csökkentésének elvi alapjai.

  - Az MPEG-1 és MPEG-2 videokódolás.

  - Kódolási filozófia, képformátumok értelmezése, keret- és rétegszerkezet.

  - MPEG video kódoló és dekódoló felépítése.

  - Digitális képműsorszórás (DVB)

  • DVB elve, alkalmazható médiák (földi, kábeles, műholdas).
  • Fő és járulékos csatornák átvitele, hibavédelem, időátszövés és moduláció.

  - DVB adás- és vételtechnika.

  - Az ATSC felépítése, adás és vétel technikája

  • VOD (Video On Demand) és NVOD (Nearly Video On Demand).

  - Adatszórás interaktív televízió.

  - Az MPEG-4 és MPEG-7 kódolás.

  - Multimédia és műsorszórás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: - egy NZH legalább elégséges szintű megírása, a NZH-t egyszer lehet pótolni

  - a NZH javasolt időpontja 12. hét

  - elégtelen NZH esetén iv. jelleggel vizsgázhat csak

  b. A vizsgaidőszakban: - a vizsga írásbeli

  - a vizsgán 5 fő tématerületről kapott kérdésre kell írásban válaszolni

  - nem egyértelmű eredmény esetén szóbeli

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Ferenczy Pál: Video- és hangrendszerek, 1996

  Műszaki Könyvkiadó; ISBN 963-10-6635-5

  Michael Robin, Michel Poulin, Digital Television Fundamentals, 1998

  McGraw-Hill; ISBN 0-07-053168-4

  J. D. Gibson, T. Berger, T. Lookabaugh, D. Lindbergh, R. L. Baker: Digital Compression for Multimedia, 1998; Morgan Kaufmann Publisher, Inc.; ISBN 1-55860-369-7

  John Watkinson: MPEG-2, 1999, Focal Press; ISBN 0-240-51510-2

  P. Dambacher: Digital Broadcasting, 1996; IEE; ISBN 0-85296-873-6

  Ronald de Bruin, Jan Smits: Digital Video Broadcasting: Technology, Standards and Regulations, 1998; Artech House, Inc.; ISBN 0-89006-743-0

  H. Benoit: Digital Television: MPEG-1, MPEG-2 and principles of the DVB system, 1997

  John Wiley & Sons; ISBN 0-340-69190-5

  M. Orzessek, P. Sommer: ATM & MPEG-2: Integrating Digital Video into Broadband Networks, 1998; Prentice-Hall, Inc.; ISBN 0-13-243700-7

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék