Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Stúdiótechnika a műsorszórásban

  A tantárgy angol neve: Studio Techniques in Broadcasting

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4005 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Granát János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Granát János

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika, Villamosságtan.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A műsorszórásban szükséges akusztikai és hangtechnikai alapismeretek elsajátítása, valamint a hang- és képfelvételek készítése eszközeinek és folyamatának megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az emberi fül felépítése és működése.

  Hallástulajdonságok.

  Beszéd és zene.

  Hangtér leírása. Hullámegyenlet.

  Hullámegyenlet egyszerű megoldásai. Sugárzási impedancia.

  Tér-és teremhangtan.

  Mikrofonok érzékenysége és iránykarakterisztikája.

  Dinamikus, szalag- és kondenzátormikrofon.

  Dinamikus közvetlensugárzó- és tölcséres hangszóró.

  Többutas hangsugárzók.

  Dinamikus és mágneses fejhallgató.

  Hang- és képrögzítés kialakulása, felosztása.

  Analóg mágneses hangrögzítés.

  Mechanikai hangrögzítés.

  Kompakt diszk. R-DAT magnó.

  Hangstudió általános felépítése.

  Professzionális hangrögzítés.

  Hang utómunkálatok berendezései.

  Képstudió technikai alapok.

  Professzionális képrögzítés elvei, fajtái.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: öt darab kis ZH háromhetenként és egy darab házifeladat a félév utolsó harmadában.

  - a félév eredményes lezárásának feltételei elégseges házifeladat és kis ZH-k osztályzatának összege legyen nagyobb mint 10. Ellenkező esetben csak ismétlő jelleggel lehet vizsgázni.

  - kis ZH nem pótolható; az eredménytelen házifeladat a szorgalmi időszakban javítható.

  -a 4 félévvel korábban megszerzett aláírás elfogadható

  b. A vizsgaidőszakban: - a vizsga írásbeli, elméleti kérdésekkel és rövid számpéldákkal.

  - az elméleti kérdésekre és a számpéldákra adott osztályzatok átlaga adja a vizsgaeredményt. Kétes esetekben a vizsgáztató szóbeli kérdéseket tesz fel.

  A sikertelen vizsga után 1 héttel lehet ismétlő vizsgára jelentkezni.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom

  Valkó I. Péter: Az elektroakusztika alapjai. Akadémiai Kiadó, 1963.

  Donald G. Fink: Elektronikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, 1981.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Granát János

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék