Analóg és digitális elektronika

A tantárgy angol neve: Analog and Digital Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Terméktervező mérnök Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI3815 3 2/0/0/v 2 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Székely Levente,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Székely Levente

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy általános áttekintést kíván nyújtani az analóg és digitális áramkörökben leggyakrabban alkalmazott áramköri elemekről, azok működéséről, valamint a kapcsolásokban betöltött funkciójáról.

8. A tantárgy részletes tematikája

ˇ Félvezető eszközök áttekintése:

ˇ Dióda karakterisztika, adatai

ˇ Zener dióda

ˇ Bipoláris tranzisztorok, PNP, NPN típus

ˇ Határadatok

ˇ Áramköri vizsgálatok:

ˇ Alapkapcsolások tranzisztorokkal

ˇ Áramköri paraméterek, be,- és kimeneti ellenállás, erősítés fogalma

ˇ Teljesítmény erősítők, jellegzetességeik

ˇ Műveleti erősítők:

ˇ Műveleti erősítők tulajdonságai

ˇ Negatív visszacsatolás fogalma

ˇ Műveleti erősítők a gyakorlatban

ˇ analóg-digitális átmenet

ˇ Komparátorok

ˇ Logikai alapkapcsolások

ˇ Logikai alapfüggvények

ˇ Logikai függvények kapcsolástechnikai megvalósítása

ˇ Kombinációs és szekvenciális hálózatok

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: nincs követelmény

b. A vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli

  1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek

Hetenkénti konzultáció

Minden vizsga előtti nap

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Titze-Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Tankönyvkiadó, Bp. 1992.

Tanszéki sokszorosított anyagok, letölthetők az internetről:

http://www.hit.bme.hu/people/szekely

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

14

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

14

..

Vizsgafelkészülés

12

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Székely Levente

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék