Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Analóg és digitális elektronika

  A tantárgy angol neve: Analog and Digital Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Terméktervező mérnök Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI3815 3 2/0/0/v 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Székely Levente,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Székely Levente

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy általános áttekintést kíván nyújtani az analóg és digitális áramkörökben leggyakrabban alkalmazott áramköri elemekről, azok működéséről, valamint a kapcsolásokban betöltött funkciójáról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ˇ Félvezető eszközök áttekintése:

  ˇ Dióda karakterisztika, adatai

  ˇ Zener dióda

  ˇ Bipoláris tranzisztorok, PNP, NPN típus

  ˇ Határadatok

  ˇ Áramköri vizsgálatok:

  ˇ Alapkapcsolások tranzisztorokkal

  ˇ Áramköri paraméterek, be,- és kimeneti ellenállás, erősítés fogalma

  ˇ Teljesítmény erősítők, jellegzetességeik

  ˇ Műveleti erősítők:

  ˇ Műveleti erősítők tulajdonságai

  ˇ Negatív visszacsatolás fogalma

  ˇ Műveleti erősítők a gyakorlatban

  ˇ analóg-digitális átmenet

  ˇ Komparátorok

  ˇ Logikai alapkapcsolások

  ˇ Logikai alapfüggvények

  ˇ Logikai függvények kapcsolástechnikai megvalósítása

  ˇ Kombinációs és szekvenciális hálózatok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: nincs követelmény

  b. A vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  Hetenkénti konzultáció

  Minden vizsga előtti nap

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Titze-Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Tankönyvkiadó, Bp. 1992.

  Tanszéki sokszorosított anyagok, letölthetők az internetről:

  http://www.hit.bme.hu/people/szekely

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  14

  ..

  Vizsgafelkészülés

  12

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Székely Levente

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék