Kódelmélet

A tantárgy angol neve: Coding Theory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI3210 6. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Vajda István

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMA1236" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA1206" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2601" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2603" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA3242" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMAF503" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZA110" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
VAGY
Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = tetszőleges)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A hibakorlátozó kódolás algebrai konstrukciós elméletének és a kapcsolódó gyakorlati tervezés elemeinek megismertetése. Az algoritmikus adatvédelem elemeinek megismerése különös tekintettel a nyilvános kulcsú titkosítás nyújtotta algoritmikus lehetőségekre.

8. A tantárgy részletes tematikája

HIBAKORLÁTOZÓ KÓDOLÁS:

Kódolási alapfogalmak, elemi csatorna modellek

Bináris lineáris kódok, bináris Hamming kód

Szindróma dekódolás

Véges test feletti polinomok, aritmetika GF(pm) -ben

Nembináris lineáris kódok, nembináris Hamming kód

BCH-kód

Reed-Solomon kód

Ciklikus kódolás alapfogalmai

BCH és Reed-Solomon kódok dekódolása (PGZ-algoritmus)

Reed-Solomon kódok spektrális tulajdonságai

Lineárisan visszacsatolt shiftregiszterek és a polinomalgebra

Kódkombinációk (interleaving, szorzat kód, kaszkád kód)

Konvolúciós kódolás elemei, Viterbi algoritmus

A hibakontrol kódok hatékonysága valós csatornákon

Gyakorlati alkalmazások

ALGORITMIKUS ADATVÉDELEM KRIPTOGRÁFIAI MÓDSZEREKKEL

Alapfogalmak

A konvencionális titkosítók analízise

Nyilvános kulcsú titkosítás

Az RSA algoritmus

Kriptográfiai protokollok

Protokollhibák

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Egy ZH a félév anyagából, amelyet a szorgalmi időszak végén javítani, illetve pótolni lehet. A félév elfogadásénak a feltétele a zárthelyi(k) legalább 2-es átlaga.

b. A vizsgaidőszakban: Irásbeli, feladatmegoldás.

A félévi eredmény számításának módja:

0.25* első-ZH + 0.25* második-ZH + 0.5* vizsga írásbeli kerekített értéke (0.51-től felfelé)

c. Elővizsga: Elővizsgát csak a legalább 4.0-s ZH átlagúak tehetnek

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Györfi László, Vajda István: A hibajavító kódolás és a nyilvános kulcsú titkosítás elemei, BME, 1991

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Vajda István

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék