Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kódelmélet

  A tantárgy angol neve: Coding Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI3210 6. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Vajda István

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA1236" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA1206" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2601" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2603" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA3242" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMAF503" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZA110" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
  VAGY
  Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = tetszőleges)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hibakorlátozó kódolás algebrai konstrukciós elméletének és a kapcsolódó gyakorlati tervezés elemeinek megismertetése. Az algoritmikus adatvédelem elemeinek megismerése különös tekintettel a nyilvános kulcsú titkosítás nyújtotta algoritmikus lehetőségekre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  HIBAKORLÁTOZÓ KÓDOLÁS:

  Kódolási alapfogalmak, elemi csatorna modellek

  Bináris lineáris kódok, bináris Hamming kód

  Szindróma dekódolás

  Véges test feletti polinomok, aritmetika GF(pm) -ben

  Nembináris lineáris kódok, nembináris Hamming kód

  BCH-kód

  Reed-Solomon kód

  Ciklikus kódolás alapfogalmai

  BCH és Reed-Solomon kódok dekódolása (PGZ-algoritmus)

  Reed-Solomon kódok spektrális tulajdonságai

  Lineárisan visszacsatolt shiftregiszterek és a polinomalgebra

  Kódkombinációk (interleaving, szorzat kód, kaszkád kód)

  Konvolúciós kódolás elemei, Viterbi algoritmus

  A hibakontrol kódok hatékonysága valós csatornákon

  Gyakorlati alkalmazások

  ALGORITMIKUS ADATVÉDELEM KRIPTOGRÁFIAI MÓDSZEREKKEL

  Alapfogalmak

  A konvencionális titkosítók analízise

  Nyilvános kulcsú titkosítás

  Az RSA algoritmus

  Kriptográfiai protokollok

  Protokollhibák

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Egy ZH a félév anyagából, amelyet a szorgalmi időszak végén javítani, illetve pótolni lehet. A félév elfogadásénak a feltétele a zárthelyi(k) legalább 2-es átlaga.

  b. A vizsgaidőszakban: Irásbeli, feladatmegoldás.

  A félévi eredmény számításának módja:

  0.25* első-ZH + 0.25* második-ZH + 0.5* vizsga írásbeli kerekített értéke (0.51-től felfelé)

  c. Elővizsga: Elővizsgát csak a legalább 4.0-s ZH átlagúak tehetnek

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Györfi László, Vajda István: A hibajavító kódolás és a nyilvános kulcsú titkosítás elemei, BME, 1991

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Vajda István

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék