Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítástechnikai laboratórium I.

  A tantárgy angol neve: Computers Laboratory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI3050 6. 2/0/0/f 3 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Gábor

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókkal a számítástudomány és számítástechnika lefontosabb módszereit és eljárásait. Illusztrálni az informatika tárgyban tanult legfontosabb architekturákat és szoftver módszereket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elosztott tulajdonosú protokoll vizsgálata.

  Multiprocesszoros rendszerek sínhozzáférésének vizsgálata.

  Dataflow gráf szimuláció.

  Távoli eljáráshívás - RPC kommunikáció.

  Objektum orientált programozás C++ nyelven.

  Windows API programozás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Kéthetenként 4 órás összevont laboratóriumi gyakorlat.

  10. Követelmények

  A mérésekre fel kell készülni, elégtelen felkészülés esetén a mérés nem végezhető el, a kérdéses mérés osztályzata elégtelen, a mérést más alkalommal pótolni kell.

  Igazolatlan hiányzás esetén a mérés osztályzata elégtelen. Minden mérési gyakorlatról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni.

  Pótlási lehetőségek:

  A laboratóriumi gyakorlatról történt hiányzás vagy elégtelen felkészülés esetén legfeljebb összesen 2 alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszak végéig.

  Az igazoltan hiányzók kivételével a pótmérésnél különeljárási díjat kell fizetni.

  Hiányzások igazolásának rendje:

  A hiányzásokat az illetékes laboratórium vezetőjénél kell igazolni, a felgyógyulást követő két héten belül.

  Félévközi jegy:

  A félév akkor számít teljesítettnek, ha a hallgató mindegyik mérést sikeresen (legalább elégséges osztályzat, az esetleges pótméréseket is beleértve) elvégezte.

  A félévközi jegyet a mérések osztályzatának átlaga adja (az elégtelen osztályzatokat is beszámítjuk).

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Gábor

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Iváncsy Szabolcs

  adjunktus

  Automatizálási Tanszék