Számítógép-architektúrák

A tantárgy angol neve: Computer Architectures

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Számítógép rendsz. és alkalmazástechn.

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI3048 6. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Gábor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Németh Gábor

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése
8. A tantárgy részletes tematikája

Multiprocesszor rendszerek: Lazán csatolt multiprocesszor rendszerek. Virtuálisan osztott memóriájú rendszerek Szorosan csatolt multiprocesszor rendszerek. Memória koherencia. Útvonal-irányítás és ütemezés. Léptékezhető rendszerek. Elosztott rendszerek: Logikai és fizikai órák. Szinkronizálási módszerek. Elosztott erőforrás-kezelés. Elosztott rendszerek formális tervezési modelljei. Az idő mint erőforrás. Pipeline szervezés: egy és többdimenziós pipeline. Utasítás és adat pipeline. Tömbprocesszorok és szisztolikus tömbök. Adatáramlásos szervezés: Petri háló, Uninterpreted Data Flow modell, utasításszintű és eljárásszíntű data flow architektúra. Asszociatív processzorok: Tartalom szerint címezhető memória. Nagy adatbázisok kezelése. Asszocatív processzor. Nagyméretű párhuzamosítás. Tanulás és automatikus tételbizonyítás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, tervezési feladat.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 2 kis ZH; 6. és 11. héten; követelmény: mindkettő megfelelt; pótlás: 13. héten, illetve a vizsgaidőszak első három hetében.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli.

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Németh G. - Horváth L.: Számítógép architektúrák, Akadémiai Kiadó

Németh: Parallel architectures, 3C (sajtó alatt)

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Németh Gábor

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék