Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép-architektúrák

  A tantárgy angol neve: Computer Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Számítógép rendsz. és alkalmazástechn.

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI3048 6. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Gábor

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Multiprocesszor rendszerek: Lazán csatolt multiprocesszor rendszerek. Virtuálisan osztott memóriájú rendszerek Szorosan csatolt multiprocesszor rendszerek. Memória koherencia. Útvonal-irányítás és ütemezés. Léptékezhető rendszerek. Elosztott rendszerek: Logikai és fizikai órák. Szinkronizálási módszerek. Elosztott erőforrás-kezelés. Elosztott rendszerek formális tervezési modelljei. Az idő mint erőforrás. Pipeline szervezés: egy és többdimenziós pipeline. Utasítás és adat pipeline. Tömbprocesszorok és szisztolikus tömbök. Adatáramlásos szervezés: Petri háló, Uninterpreted Data Flow modell, utasításszintű és eljárásszíntű data flow architektúra. Asszociatív processzorok: Tartalom szerint címezhető memória. Nagy adatbázisok kezelése. Asszocatív processzor. Nagyméretű párhuzamosítás. Tanulás és automatikus tételbizonyítás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, tervezési feladat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 kis ZH; 6. és 11. héten; követelmény: mindkettő megfelelt; pótlás: 13. héten, illetve a vizsgaidőszak első három hetében.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Németh G. - Horváth L.: Számítógép architektúrák, Akadémiai Kiadó

  Németh: Parallel architectures, 3C (sajtó alatt)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Gábor

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék