Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Általános méréstechnikai laboratórium

  A tantárgy angol neve: General Purpose Measurement Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI3038 6. 2/0/0/f 3 1/4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Imre,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, ennek során alapvetően mérési feladatokat hajtanak.

  Az ismereteket laboratóriumi foglalkozásokon, elméleti bevezető és mérési gyakorlatok keretében szerzik meg a hallgatók.

  Az értékelés az elméleti felkészülés ellenőrzése, laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján a félév végén történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elméleti felkészítés és mérések végzése az alábbi témakörökben.

  • NJ 1-2. Numerikus jelszintézis - összevont elméleti bevezető (HT)
  • NJ 3. Numerikus jelszintézis - laboratóriumi mérés (HT)
  • LAB. Tanszéki oktatói-kutatói laborok bemutatása (MHT és HT)
  • TÁP 1. Hasított mérővonalas csőtápvonal mérések (MHT)
  • TÁP 2. Komplex reflexiótényező mérés helyettesítéses módszerrel (MHT)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Híradástechnikai és a Mikrohullámú Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékeken történik, 2 órás évfolyam gyakorlatok és 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során a hallgatók közösen kétszer 2 órás szakirány elméleti összefoglaló gyakorlaton vesznek részt. Ezen kívül a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban 3 db. 4 órás mérésen vesznek részt. A mérőcsoport beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félévkezdést követő második héten.

  A mérésekre készülni kell, a 10 pontban megadott helyeken található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. Az NJ-3-as mérésről annak elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet, a TÁP mérésekről a félév végéig mérőcsoportonként egy - elektronikus formában készített - mérési beszámolót kell bemutatni.

  Az osztályzás a bevezető előadáson írt zárthelyi, a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  10. Követelmények

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt -a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges.

  A félév végi jegyet a zárthelyire és az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

  Az MHT-én végzet két mérés osztályzása a következők szerint történik:

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %–os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:

  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők:

  Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy

  Az eredmények kiértékelése: +1 jegy

  Az osztályzatot rontó tényező:

  Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy

  Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

  A HT-én végzett mérés és a ZH kiértékelése a hagyományos módon történik.

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

  A HT-éhez tartozó mérés útmutatója és oktatási segédlete az Interneten a következő címen érhető el: http://www.hit.bme.hu/people/papay/edu/num.htm.

  Az MHT-hez tartozó mérési segédletek a MHT szerverén találhatók, vagy Interneten érhetők el. (bme-mht, h:\pub\edu\meres\lab_fl_6.sem\*.doc, vagy http://mht.bme.hu/? c-lenart).

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  Mikrohullámú Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék