Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika II.

  A tantárgy angol neve: Electronics II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI3020 5. 4/0/0/v 5 2/3
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Simon Gyula

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika I, Anyagtudomány, Fizika, Elektromágneses terek, Digitális technika, Hálózatok és rendszerek, Méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Elektronika I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A három féléves tantárgy feladata az elektronikai alkatrészekre és áramkörökre vonatkozó azon alapismeretek megadása, amelyek minden villamosmérnök számára nélkülözhetetlenek. Közelebbről: az elektronikai alkatrészek és aktív eszközök felépítésének, működésének, elektromos jellemzőinek megismertetése, az analóg és digitális alapáramkörök felépítésének, működésének megismertetése, összetettebb elektronikai egységek ( mint pl. műveleti erősítők, szűrők, energia átalakítók, A/D és D/A konverterek, rezgéskeltők stb.) felépítésének, működésének, tulajdonságaik számításának bemutatása.

  A tantárgy jártasságot ad az elektronikai alkatrészek paramétereinek kezelésében, az ezen alkatrészekből felépített alapáramkörök, valamint összetettebb egységek elektromos tulajdonságai számításának módjában (erősítés, frekvenciamenet, impedanciák, sebesség, zaj stb.), tervezésük alapvető kérdéseiben. Megfelelő bázist nyújt az adott területen ahhoz, hogy a későbbi, specializálódó képzés tantárgyai az elketronikai alapfogalmak és módszerek biztos ismeretére támaszkodhassanak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Tranzisztoros alapkapcsolások kisjelű üzemi paraméterei.

  Nagyfrekvenciás kisjelű modell. Miller hatás.

  Kisfrekvenciás frekvenciafüggés.

  Munkapontbeállítás. Áramtükör.

  Kivezérelhetőség, teljesítményerősítők.

  A, AB, B, C AD és BD osztályú működés.

  Többtranzisztoros alapkapcsolások, differenciálerősítő, kaszkód.

  Felharmonikus és keresztmodulációs torzítás.

  Ideális műveleti erősítős alapkapcsolások.

  Műveleti erősítő felépítése.

  A visszacsatolás hatása az üzemi jellemzőkre.

  Frekvenciakompenzálás.

  Mintavevő - tartó áramkörök.

  D/A és A/D átalakítók.

  Komparátorok.

  Közel szinuszos oszcillátorok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az óraszám nagyobbik része (cca kétharmada) előadásokra fordítódik. Tekintettel a feladat megoldó készség kialakításának jelentőségére, az óraszám egy részében előadótermi feladat megoldási gyakorlatokat szerepeltetünk.

  A tárgyhoz laboratóriumi gyakorlatok csatlakoznak. Ezek a Laboratórium c. tárgy keretében kerülnek majd lebonyolításra (az 5. félévtől), pontos tematikájukat a Laboratórium tárgy rögzíti.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév során a tárgyból 1 db nagyzárthelyit íratunk,az ütemezés szerinti héten. Ennek eredményes teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele. A félév végén egyszeri pótlási ill. javítási lehetőséget biztosítunk. A vizsgaidőszak első három hetében a vizsgákkal azonos helyen és időben az aláírás pótlása lehetséges, melynek anyaga megegyezik a zárthelyi anyagával.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga formája írásbeli, mely négy példából és egy elméleti kérdésből áll. Az anyagról tájékoztató elméleti ellenőrző kérdéseket a félév során közzétesszük.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A felkészülést az ftp szerveren található előadásvázlat és mintapéldák segítik.

  Dr. Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó, 1992.)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Simon Gyula

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék